• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Schildklierverwijdering

Print 

Meestal wordt bij schildklierkanker de schildklier geheel verwijderd. Bij deze operatie, ook wel ‘thyreoïdectomie’ genoemd, worden de tumor en de schildklier zoveel mogelijk verwijderd. De chirurg spaart daarbij in principe uw stembanden en bijschildklieren.

Het komt wel eens voor dat de schildklier gedeeltelijk, voor 1 helft, wordt verwijderd. Dat kan gebeuren als:

  • nog niet duidelijk is of de tumor goed- of kwaadaardig is. 
    De patholoog onderzoekt dan het weggenomen weefsel onder de microscoop. De uitslag is meestal pas enkele dagen na de operatie bekend. Blijkt de tumor kwaadaardig, dan wordt alsnog de hele schildklier verwijderd. Meestal is daarvoor dus een tweede operatie nodig.
  • de kwaadaardige tumor kleiner is dan 1 cm

De operatie

De operatie gebeurt onder algehele narcose en duurt 1,5-2 uur. De chirurg maakt een horizontale snee laag in de hals om de schildklier te kunnen wegnemen. Hij gaat hierbij erg zorgvuldig te werk, omdat de operatie plaats vindt in een risicovol gebied: de chirurg kan bijvoorbeeld snel de zenuw naar de stembanden beschadigen. Bij het hechten van de wond kan een drain kunnen drains in de wond worden gelegd om wondvocht af te voeren. Deze drains worden meestal na enkele dagen verwijderd.

Een schildklierverwijdering geeft meestal niet veel pijn. De pijn wordt snel minder en is na een aantal dagen over. Na de operatie blijft u 1 tot enkele dagen in het ziekenhuis.

Meer informatie over deze operatie staat in de brochure een 'Schildkwabklierverwijdering/totale schildklierverwijdering'.