• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Palliatieve behandeling

Print 

Het kan voorkomen dat de kanker op een bepaald moment niet meer te genezen is. Het doel van uw behandeling is dan niet meer genezing, maar het verminderen van uw klachten (palliatieve behandeling). Hierbij staat de kwaliteit van uw leven voorop.

In deze fase van uw ziekte, waarin er geen kans op genezing meer is, kan onderscheid gemaakt worden tussen ziektegerichte palliatieve behandelingen en symptoom (= klachten) bestrijding.

 • Ziektegerichte palliatieve behandelingen
  Dit zijn behandelingen die gericht zijn op uw ziekte, zoals chemotherapie en radiotherapie. Het doel van deze behandelingen is het verminderen van uw klachten. Deze behandelingen kunnen mogelijk ook levensverlenging geven.
  Of het zinvol is een ziektegerichte palliatieve behandeling te starten is per patiënt verschillend. De kans op het aanslaan van de behandeling en de kans op eventuele bijwerkingen worden meegenomen bij het nemen van een beslissing hierover. Uw arts bespreekt met u welke behandelmogelijkheden er voor u zijn.
 • Symptoombestrijding
  Bij symptoombestrijding ligt de nadruk op het behandelen van klachten. Klachten die vaak voorkomen zijn pijn, misselijkheid, braken en benauwdheid. Als u klachten heeft is het goed om deze met uw arts te bespreken. Hij zal proberen te achterhalen wat de oorzaak van deze klachten is, en ze zo goed mogelijk behandelen. Het zal niet altijd lukken om de klachten helemaal te laten verdwijnen. De behandeling is gericht op het onderdrukken van de (pijn)klachten, met zo weinig mogelijk bijwerkingen.
  Het is goed om te weten dat emoties, zoals onzekerheid over de toekomst en angst voor pijn of benauwdheid en voor de dood, uw klachten kunnen doen versterken.


Palliatief team

Het UMCG beschikt over een palliatief team dat door elke behandelaar geconsulteerd kan worden. Het palliatief team neemt de zorg niet over, maar adviseert de behandelaar.
Het team bestaat uit een:

 • algemeen internist
 • longarts
 • maag-, darm- en leverarts
 • psychiater
 • anesthesioloog
 • internist-oncoloog en
 • verpleegkundig consulent.
 • Voor het opstellen van een gedegen advies beschikt het team over een heel netwerk van zorgverleners, waarin alle vakgroepen (van apotheker tot geestelijk verzorger) vertegenwoordigd zijn.