• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Kwantitatief sensorisch testen (QST)

Print 

QST staat voor kwantitatief sensorisch testen. Bij dit onderzoek krijgt de arts informatie over het functioneren van zenuwvezels die nodig zijn voor het waarnemen van pijn, warmte en koude. Er worden koude- en warmteprikkels toegediend om te bepalen welke temperatuurverschillen de patiënt nog net kan waarnemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een thermode. Dat is een klein element dat met behulp van een warm water reservoir op de gewenste temperatuur wordt gebracht. Tijdens het onderzoek ligt de patiënt op een bank. De thermode wordt dan op de hand of voet bevestigd. Steeds wanneer de patiënt zegt een warmte- of koudeprikkel te voelen, wordt dit geregistreerd.

QST film