• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onderzoek en diagnose plaveiselcelcarcinoom

Print 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​Plaveisel​celcarci​​​noom​​  |  Onderz​​​​o​ek en diagnose  |  Behandeling  |  Behan​delteam​​​
  ​

Als uw arts u heeft doorverwezen naar het UMCG voor een verdacht plekje op uw huid, dan onderzoeken we u om vast te stellen wat er aan de hand is. Dit betekent zeker niet altijd dat u huidkanker heeft.

Afspraak voor onderzoek

U krijgt een brief en informatie van ons voor een afspraak. De arts bekijkt het verdachte plekje met een dermatoscoop. Dit is een soort loep. Soms halen we een stukje weefsel, dus huid, weg voor onderzoek. Dit heet een biopsie.

Onderzoek in het laboratorium

Als u een biopsie heeft gehad, onderzoeken we het weefsel van het plekje onder de microscoop. Als het een plaveiselcelcarcinoom blijkt te zijn, dan bekijken we ook hoe de kankercellen groeien. Dit is belangrijk voor de diagnose en de behandeling.

Overleg met alle specialisten

De betrokken specialisten beoordelen de resultaten. Samen stellen ze een diagnose. Als de diagnose kanker is, maken ze ook een behandelplan. 

Uitslag

Na dit overleg bespreken we de uitslagen van de onderzoeken en de diagnose met u. Dit gebeurt tijdens een vervolgafspraak. Als de diagnose kanker is, bespreken we direct welke behandeling(en) u kunt krijgen.

Vervolgonderzoek

Soms is er meer onderzoek nodig om een behandelplan te maken. Als dat zo is, hoort u dat als we de uitslagen met u bespreken. U maakt een nieuwe afspraak voor dit vervolgonderzoek. Welk onderzoek nodig is, hangt af van uw situatie. Mogelijke vervolgonderzoeken zijn:

​ ​