• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Behandeling plaveiselcelcarcinoom

Print 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​Plaveisel​celcarcinoom​​  |  Onderz​​​​oek en diagnose  |  Behandeling  |  Behan​delteam​​​
  ​
​​​​​​​

Als uit onderzoek blijkt dat u een plaveiselcelcarcinoom heeft, maken we samen met u een behandelplan. Hoe dit plan eruitziet, verschilt per persoon en is afhankelijk van uw situatie. Het behandelteam kijkt daarvoor onder meer naar de plaats, grootte en kenmerken van de tumor. En naar eventuele uitzaaiingen.

Een behandeling voor kanker kan bedoeld zijn om u te genezen. Als dat niet mogelijk is, behandelen we om uw levenskwaliteit te verbeteren. En/of, als dat kan, om uw leven te verlengen.​

Behandelmogelijkheden

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden bij plaveiselcelcarcinoom. Uw behandelplan kan bestaan uit 1 of meer van deze behandelingen:

  • operatie: excisie, ​re-excisie,​ Mohs-chirurgie, huidreconstructie
  • bestraling

Meerdere afspraken

Voordat uw behandeling begint, heeft u altijd meerdere afspraken om de behandeling(en) te bespreken. U krijgt daarvoor brieven en uitgebreide informatie.

Operatie

Een operatie is vaak de eerste stap bij de behandeling van een plaveiselcelcarcinoom. Tijdens een operatie halen we de tumor en de huid daaromheen weg. Dit heet een excisie. In het laboratorium onderzoeken we het stukje dat we hebben weggehaald op kankercellen. Als er kankercellen zijn achtergebleven, is soms een 2e operatie nodig om deze weg te halen. Dit heet een re-excisie.

Bij een plaveiselcelcarcinoom in bijvoorbeeld het gezicht kunnen we een speciale operatietechniek gebruiken: Mohs-chirurgie. Zo kunnen we de wond zo klein mogelijk houden.

Als we de operatiewond niet goed kunnen sluiten, krijgt u een huidreconstructie. We dichten de wond dan met een stukje van uw eigen huid. Dit kan met huid rond uw oor, van uw hals of uit uw lies. Ook kunnen we een stukje huid naast de wond losmaken. Wat we precies doen, hangt af van uw situatie.

Bestraling

Het behandelteam kan in sommige gevallen bestraling adviseren. Bijvoorbeeld als u een plaveiselcelcarcinoom op uw lip, op of in uw neus of in uw oor heeft, en een operatie niet mogelijk of te veel risico’s heeft. Als u een grote tumor en/of uitzaaiingen heeft, krijgt u meestal bestraling na de operatie.

Controle en nazorg

Als u bent geopereerd, heeft u ongeveer 2 weken na de operatie een controleafspraak. We bespreken dan het resultaat van de operatie met u. En we laten u weten of u verdere behandeling nodig heeft. Na uw behandeling(en) maakt u afspraken over controles. Hoe vaak, hoelang en bij wie u onder controle blijft, hangt af van uw situatie.​