• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Polikliniek

Print 
AD(H)DWilt u weten of u ADHD of ADD heeft?
  

Als u concentratieproblemen heeft, chaotisch bent of impulsief en veronderstelt dat dit samenhangt met AD(H)D, kan uw huisarts u voor onderzoek en behandeling verwijzen naar de polikliniek Algemene Psychiatrie van het UCP.

Aanmelden

Na verwijzing ontvangt u van ons een afsprakenbrief met de datum en tijdstip van de eerste afspraak. Meestal ontvangt u bij de brief ook de vraag om een ROM/RoQua vragenlijst in te vullen.

Diagnostiek – onderzoeken wat er aan de hand is

Om te onderzoeken wat er aan de hand is, krijgt u meerdere afspraken op de polikliniek. Een arts, psychiater, psycholoog of een verpleegkundig specialist stelt u dan allerlei vragen onder andere aan de hand van een vragenlijst. Bovenaan deze pagina staat een film waarop u kan zien hoe de onderzoeken worden uitgevoerd.

Naast het afnemen van de vragenlijst onderzoekt de arts of uw klachten een lichamelijke oorzaak hebben. In een vervolgafspraak vragen we u om uw ouders mee te nemen zodat er gesproken kan worden over uw ontwikkeling in uw kindertijd. Is dat niet mogelijk, neemt u dan iemand anders mee die informatie over u heeft uit die periode. Bijvoorbeeld een oudere broer of zus of een oom of tante.

Na het onderzoek

Nadat de onderzoeken zijn afgerond heeft u een adviesgesprek, meestal met degene die u onderzocht heeft. In dit gesprek worden de diagnose en de behandelmogelijkheden van uw klachten besproken. Behandelmogelijkheden zijn:

  • Voorlichting over AD(H)D (psycho-educatie)
  • Medicatie
  • Coaching, individuele gedragstherapie en psychomotorische therapie, waarbij u op een concrete manier leert omgaan met uw klachten.

Mocht er geen sprake zijn van AD(H)D maar wel van andere psychiatrische problematiek, dan wordt u ook een behandeltraject aangeboden.

Vragen of meer informatie

Bent u (nog) niet onder behandeling en wilt u meer informatie, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met De Balie van het UCP, telefoon (050) 361 88 80. Als u al in behandeling bent en u heeft vragen: zie Contact.