• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

AD(H)D-Coaching

Print 

De afdeling Algemene Psychiatrie coacht volwassenen met ADHD of ADD die praktische begeleiding in hun dagelijks leven nodig hebben. De coaching vindt plaats in een  groep van maximaal acht deelnemers. Van alle deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht.

Doel van de coaching

De coaching heeft als doel om mensen met AD(H)D te ondersteunen bij het gestructureerd werken aan eigen doelstellingen. Lotgenotencontact kan hierin een belangrijke rol spelen; in de groep is het mogelijk om gebruik te maken van de kennis en ervaring van elkaar.

Voor wie

De ADHD-coaching is bedoeld voor mensen bij wie de diagnose aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit (ADHD of ADD) is gesteld. Het UCP adviseert u om eerst de cursus ‘Psycho-educatie bij AD(H)D voor volwassenen’ te volgen. Daarnaast is het wenselijk dat u de juiste medicatie krijgt voordat u begint met de coaching. Dit is geen voorwaarde om deel te kunnen nemen. Voor u begint heeft u nog een kennismakingsgesprek.

Opzet van de coaching

De ADHD- coaching bestaat achtereenvolgens uit:

Zes gespreksbijeenkomsten

Alle bijeenkomsten zijn gestructureerde, aaneengesloten en wekelijkse bijeenkomsten.  Iedere bijeenkomst heeft een vooraf vastgesteld thema:

 • AD(H)D en planning;
 • AD(H)D en sociale vaardigheden;
 • AD(H)D en relaties;
 • AD(H)D en werk;
 • AD(H)D en vrije tijd/ontspanning;
 • Thema’s naar keuze van de deelnemers


Zes bijeenkomsten psychomotorische therapie (PMT)

Alle bijeenkomsten zijn gestructureerde, aaneengesloten en wekelijkse bijeenkomsten. De thema’s die bij de psychomotorische therapie behandeld worden zijn:

 • Bewustwording van lichaamssignalen;
 • Spanningsregulatie;
 • Aanpassen van omgevingsfactoren;
 • ‘Stop-denk-doe-methode’;
 • Taakconcentratie;
 • Plezier in bewegen.

Waar en wanneer

De  gespreksbijeenkomsten duren elk tweeënhalf  uur en  vinden plaats op een middag van 14.30 tot 17.00 uur in het UCP. De PMT bijeenkomsten duren elk een uur en vijftien minuten en vinden plaats op een middag van 16.00 tot 17.15 uur in het UCP.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via uw behandelaar.

Meer informatie

Met vragen of voor informatie kunt u contact opnemen met mevr. J. ten Oever, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, telefoon (050) 361 20 08. Voor informatie over de psychomotorische therapie kunt u contact opnemen met dhr. E.J. Dijkhuis, psychomotorisch therapeut, telefoon (050) 361 08 06.

U kunt ook contact opnemen met De Balie van het UCP, telefoonnummer (050) 361 88 80.