• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Voorlichtingscursus: AD(H)D bij volwassenen

Print 

​De afdeling Algemene Psychiatrie van het UCP organiseert vier tot vijf keer per jaar een cursus voor volwassenen met ADHD of ADD. Tijdens deze cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan de oorzaken, de behandeling, gevolgen en bijkomende problemen van AD(H)D. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. Bij de laatste bijeenkomst in de reeks zijn partners, familieleden, kinderen (ouder dan 12 jaar) en vrienden ook van harte welkom.

Beter kunnen omgaan met AD(H)D

Door de kennis en inzichten blijken mensen beter te kunnen omgaan met de AD(H)D-problemen. Daarom biedt het UCP deze voorlichtingscursus aan. Zo worden de oorzaken en gevolgen van AD(H)D besproken. Ook biedt de cursus ruimte om onderwerpen te bespreken die door de deelnemers worden ingebracht. Enkele voorbeelden zijn: de gevolgen van AD(H)D voor het werk, voor de partner, de opvoeding van kinderen en voor het autorijden. Het delen van ervaringen is daarom ook een belangrijk onderdeel van de cursus.

Vier bijeenkomsten

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten waarin een psychiater, een psychiater in opleiding of een verpleegkundig specialist u uitgebreide informatie geeft over AD(H)D. De eerste drie bijeenkomsten zijn alleen voor mensen met de diagnose AD(H)D zelf. De onderwerpen tijdens deze bijeenkomsten zijn:

  • Bijeenkomst 1 gaat over symptomen, oorzaken en beloop van AD(H)D. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook uitgebreid ingegaan op vooroordelen over AD(H)D.
  • Bijeenkomst 2 gaat over behandelmogelijkheden met medicijnen.
  • Bijeenkomst 3  gaat over behandeling  van AD(H)D met coaching, gedragstherapie of andere therapievormen. Daarbij worden er een aantal praktische onderwerpen besproken, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een persoonsgebonden budget.

Voor de vierde en laatste bijeenkomst zijn partners, familieleden, kinderen (ouder dan 12 jaar) en vrienden van harte welkom. Tijdens deze bijeenkomst zullen zij ook meer te weten komen over AD(H)D.

Tijdens alle bijeenkomsten is er tijd voor vragen en discussie. Na afloop kunt u onder het genot van koffie of thee nog wat napraten.

De informatie die gegeven wordt in de cursus, kunt u nalezen in een werkmap die wordt uitgereikt tijdens de cursus.
Het is aan te bevelen om bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn. Alle bijeenkomsten hebben namelijk hun eigen onderwerp en het geheel van de cursus vormt een afgerond geheel.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor mensen bij wie de diagnose aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit (ADD of ADHD) is gesteld en die onder behandeling zijn of zijn geweest bij het UCP.

Waar en wanneer

De bijeenkomsten duren anderhalf uur per keer en vinden plaats in het UCP. De cursus wordt vier tot vijf keer per jaar gegeven. Voor informatie over de cursusdata en -tijden kunt u contact opnemen met De Balie van het UCP, telefoon (050) 361 88 80.

Kosten

De cursus is onderdeel van het reguliere behandelaanbod van de afdeling Algemene Psychiatrie, hierdoor zijn er geen extra kosten aan verbonden.

Deelnemen

De meeste mensen die het bij het UCP zijn geweest voor diagnostiek van ADHD en bij wie de diagnose AD(H)D is gesteld, worden uitgenodigd voor de cursus. Bent u niet uitgenodigd, maar wilt u wel graag deelnemen, dan kunt u overleggen met uw behandelaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Balie van het UCP, telefoonnummer (050) 361 88 80.