• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Nierfunctie-vervangende behandelingen

Print 

​Er zijn verschillende mogelijkheden voor nierfunctievervangende behandeling. Alle hebben voor- en nadelen. Deze worden met u besproken wanneer u de polikliniek bezoekt. Daarnaast kunt u ook uitgebreide schriftelijke informatie krijgen. Afhankelijk van uw medische situatie en in overleg met de nefroloog (behandelend arts) kunt u in aanmerking komen voor de volgende behandelingen:

Niertransplantatie

Patiënten die zijn aangewezen op nierfunctievervangende behandeling kunnen in aanmerking komen voor niertransplantatie. Voor iedere patiënt wordt deze mogelijkheid beoordeeld. Sommige patiënten hebben gezondheidsproblemen die transplantatie in de weg staan (bijvoorbeeld ontstekingen of een ernstige hartziekte). Zelden is leeftijd de enige reden om af te zien van transplantatie. Er zijn twee manieren om aan een donornier te komen. Ten eerste is er het wachtlijstsysteem van Eurotransplant. Via dit systeem komen mensen die reeds dialyseren (kunstnierbehandeling of buikspoeling) in aanmerking voor een nier van een overleden donor. De wachttijd is meerdere jaren. Bent u patiënt op de predialysepoli, dan komt u (nog) niet in aanmerking voor dit systeem, omdat u pas wachttijd ‘opbouwt’ nadat u bent gestart met dialyse. De tweede mogelijkheid om aan een donornier te komen is via een levende donor, vaak iemand uit de familie of kennissenkring. Veel predialysepatiënten kunnen op deze manier getransplanteerd worden. De afdeling streeft zoveel mogelijk naar “pre-emptieve” transplantatie, dat wil zeggen, transplanteren voordat iemand moet beginnen met dialyse.


Als u in aanmerking wilt komen voor transplantatie en er is een mogelijke donor, dan worden er op de polikliniek (link invoegen) een aantal voorbereidende onderzoeken verricht, zowel bij u als bij de mogelijke donor. Dit voorbereidingstraject duurt ongeveer zes maanden en wordt afgerond met een keuringsafspraak bij een nefroloog van de afdeling niertransplantatie.

Hemodialyse (kunstnierbehandeling)

Als u na overleg met de nefroloog heeft gekozen voor hemodialyse, dan wordt er operatief een shunt bij u aangelegd. Een shunt is een kunstmatig bloedvat dat nodig is om bloed te kunnen verkrijgen dat in een dialysemachine gereinigd wordt. Voordat die operatie kan plaatsvinden, ondergaat u een vaatonderzoek om de doorgankelijkheid van uw aders en slagaders te meten. Na dit onderzoek krijgt u een afspraak met de vaatchirurg om de uitslag ven het onderzoek te bespreken.
Wanneer uw nierfunctie daar aanleiding toe geeft, roepen we u op voor de geplande operatie. Voor meer informatie over hemodialyse, klikt u hier.

Peritoneaal dialyse (buikspoeling)

Als u na voldoende voorlichting heeft gekozen voor buikspoeling, verwijst de nefroloog u door naar de chirurg. Deze zal met u de mogelijkheden voor het plaatsen van een buikkatheter bespreken. Wanneer uw nierfunctie daar aanleiding toe geeft wordt u opgeroepen voor de buikoperatie. Voor meer informatie over deze vorm van dialyse klinkt u hier. (link invoegen)

Dialyse Centra

Aan de polikliniek nierfalen van het UMCG zijn twee dialysecentra verbonden. De dialyse-afdeling in het UMCG zelf, en het Dialyse Centrum Groningen (DCG). Het DCG heeft verschillende vestigingen. De hoofdlocatie bevindt zich op het terrein van het UMCG. Andere locaties zijn er in Assen, Delfzijl, Stadskanaal en op Terschelling.

Tijdens één van uw bezoeken aan de polikliniek krijgt u een rondleiding op het dialyse-centrum op het UMCG-terrein. Indien u kiest voor hemodialyse kan dit in het DCG of in het UMCG. Peritoneaaldialyse wordt begeleid via het DCG. Doordat het DCG een aantal locaties in de regio heeft, kan hemodialyse meestal relatief dicht bij huis plaatsvinden.

Tijdens uw bezoek aan het dialysecentrum laat de predialyseverpleegkundige u alle vormen van behandeling zien. Wij raden u aan iemand mee te nemen tijdens dit bezoek. U kunt de verkregen informatie dan later samen bespreken. Na dit bezoek maakt de maatschappelijk werker van het DCG een afspraak voor een huisbezoek. De maatschappelijk werker kan u onder andere ondersteuning bieden, praktische zaken met u bespreken en deze desgewenst regelen.

Wilt u meer informatie over de afdeling Nefrologie (Nierziekten)? Kijk dan op de afdelingspagina. U vindt hier specifieke informatie voor patiënten die behandeld worden voor een nierziekte. Link.