• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Behandelmodules niet-aangeboren hersenletsel

Print 

​In het Centrum voor Revalidatie zijn verschillende behandelmodules die patiënten met hersenletsel tijdens de revalidatie kunnen volgen. Afhankelijk van uw hulpvragen en de vastgestelde revalidatiedoelen werkt u aan de hand van één of meerdere behandelmodules. Hieronder vindt u een beschrijving van deze behandelmodules. 

Persoonlijke verzorging 

U kunt problemen ervaren bij het wassen en kleden, uiterlijke verzorging en/of eten en drinken. In de module persoonlijke verzorging krijgt u adviezen en traint u vaardigheden, zodat u uw persoonlijke verzorging veilig en zo zelfstandig mogelijk kunt uitvoeren. Tijdens deze module krijgt u bijvoorbeeld advies over hulpmiddelen of voorzieningen die voor uw situatie van toepassing zijn.

Motorische vaardigheden 

Het kan zijn dat u problemen ervaart bij het (voort)bewegen van uw benen. Dit kan komen door een verandering in de aansturing van uw spieren, bijvoorbeeld door een verminderde coördinatie, krachtsverlies, een veranderde spierspanning of gevoel van uw benen. Afhankelijk van uw klachten vindt er een behandeling plaats door de fysio- en/of ergotherapeut, eventueel ondersteund met een spalk, medicijnen of een injectie. Binnen deze module krijgt u advies krijgen over hulpmiddelen en voorzieningen die mogelijk voor u geschikt zijn. 

Arm- en handvaardigheden 

Deze module is gericht op het voortbewegen van de handen en armen. Door uw hersenletsel kan er sprake zijn van een veranderende aansturing van de spieren. Dit kan zorgen voor verminderde coordinatie, krachtsverlies, een veranderende spierspanning of gevoel. De fysio- en/of ergotherapeut behandeld uw klachten eventueel ondersteund met een spalk, medicijnen of een injectie. U krijgt in deze module ook advies over  hulpmiddelen en voorzieningen die mogelijk geschikt voor u zijn. 

Communicatie 

U kunt door een taalstoornis (afasie) of spraakstoornis (dysartrie) problemen ondervinden bij het spreken, schrijven of lezen. Het kan zijn dat u moeite heeft met het vinden van woorden en/of problemen heeft met het begrijpen van teksten en gesproken taal. Het kan ook zijn dat u onduidelijker spreekt dan voorheen. Soms kan het zijn dat het moeilijker is geworden ‘gespreksregels’ goed toe te passen, bijvoorbeeld voldoende oogcontact, voldoende aandacht om te luisteren naar een ander. U kunt moeite hebben om een verhaal samenhangend te vertellen. Bij de logopedist traint u vaardigheden om de communicatie met uw omgeving meer naar uw wens te laten verlopen. U krijgt van de logopedist ook advies over hulpmiddelen die de communicatie met uw omgeving mogelijk ondersteunen. 

Dagbesteding 

Door uw hersenletsel kunt u problemen ondervinden bij de uitvoering van uw werk, huishouden en hobby’s. Het kan zijn dat u op zoek bent naar een (nieuwe) dagbesteding die bij u past. In deze module kunt u diverse activiteiten trainen zoals huishoudelijke taken, koken, (aangepast) tuinieren, computergebruik, tekenen en schilderen. Vaak dient er te worden gezocht naar een betere balans tussen activiteiten en rust. Ook kunt u kennismaken met en advies ontvangen over de diverse mogelijkheden voor (aangepast) sporten, dagopvang en activiteitencentrum. 

Begeleiding direct betrokkenen 

Het kan zijn dat uw direct betrokkenen problemen ondervinden bij het omgaan met de gevolgen van uw hersenletsel. Wellicht hebben uw direct betrokkenen vragen over de veranderingen die zij ervaren. Zij kunnen hulp krijgen bij het vergroten van kennis en inzicht en bij de emotionele verwerking en acceptatie. Deze begeleiding kan individueel plaatsvinden bij de maatschappelijke werker of de psycholoog en/of in een partnergroep. 

Cognitieve beperkingen 

Onzichtbare gevolgen van hersenletsel kunnen problemen geven in het dagelijks leven. Het gaat om veranderingen op het gebied van het denken, emotie en gedrag. In de module cognitieve beperkingen leert u omgaan met deze onzichtbare gevolgen van hersenletsel. Door voorlichting en begeleiding kunt u uw inzicht en kennis vergroten. Soms is er een training mogelijk, bijvoorbeeld ter ondersteuning van planning of geheugen. Ook in de andere modules is aandacht voor deze mogelijke onzichtbare gevolgen. 

Voorbeelden van onzichtbare gevolgen zijn bijvoorbeeld:

 • Verminderde concentratie en geheugen.
 • Geen twee dingen tegelijk kunnen doen.
 • Problemen met het plannen van een activiteit.
 • Vermoeidheid.
 • Minder initiatief.
 • Emotionele veranderingen.
 • Somberheid.

​Emotie en gedrag 

Als gevolg van uw hersenletsel kunnen er veranderingen optreden in emotie en gedrag. In deze module krijgt u inzicht in deze veranderingen en leert u hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Er is daarnaast aandacht voor uw partner of naast betrokkene.

Door de veranderde situatie kunnen er problemen ontstaan op het gebied van seksualiteit en intimiteit. Een behandelaar gaat hierover met u in gesprek als u dat prettig vindt. Daarnaast krijgt u begeleiding in de emotionele verwerking van het geheel. 

Belasting en belastbaarheid 

Vaak treedt er na hersenletsel (extra) vermoeidheid op. Het is belangrijk dat u een goede balans vindt in wat u doet en wat u aankunt qua vermoeidheid. Als er een onbalans ontstaat en u te vermoeid raakt, kan dit van invloed zijn op de revalidatie. In deze module kijkt u samen met het team welke activiteiten u vermoeid maken, welke activiteiten u energie opleveren en hoe u daar een goede balans in kunt vinden. Ook het nemen van rust en een goede nachtrust horen hier bij. Daarnaast is het zo goed mogelijk het opbouwen van uw conditie een belangrijk aandachtspunt. De revalidatiearts (in opleiding) zal met u nagaan in hoeverre een inspanningstest en –training hierbij nodig is. 

Arbeid 

Het is goed om tijdens uw revalidatieperiode alvast aandacht te besteden aan de manier waarop terugkeer naar uw werk vorm kan krijgen als u nog actief bent in het arbeidsproces. De arbeidsconsulent kan ingeschakeld worden om u hierbij te helpen. U krijgt informatie en u onderzoekt samen met de arbeidsconsulent en eventueel de bedrijfsarts of uw werk nog passend is. Er is aandacht voor de manier waarop u kunt terugkeren in uw baan of dat er aanpassingen nodig zijn. Het is mogelijk dat ander werk meer geschikt voor u is. De arbeidsconsulent kan ook helpen bij de terugkeer naar school of studie.