• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Coach

Print 

Na een niet-aangeboren hersenletsel verandert er veel in uw leven, ook wanneer u niet meer in behandeling bent. Ook voor uw omgeving is het vaak moeilijk de veranderingen te begrijpen en er mee om te gaan. Vroegtijdig inzicht in de veranderingen die met hersenletsel gepaard gaan is belangrijk. Dit kan door tijdens uw revalidatieperiode in te spelen op waar u thuis of op het werk tegenaan loopt. Iedere patiënt krijgt een persoonlijke coach toegewezen die u terzijde staat en zorgt voor goede afstemming tussen alle betrokken zorgverleners. Het is een combinatie van coaching-aan-huis en coaching-over-afstand.

Een coach als centrale contactpersoon en steunpunt

Als u in poliklinische behandeling bent bij het Centrum voor Revalidatie, maakt u in de eerste weken kennis met uw coach. Afhankelijk van uw situatie, behoeften en wensen begeleidt de coach u en uw naasten bij het oplossen van problemen waar u in uw eigen leefomgeving tegenaan loopt. U overlegt over het aantal contactmomenten thuis en hoe de hulp ‘over afstand’ vorm krijgt. 

De coach is een therapeut of verpleegkundige die:

  • De problemen kent die voorkomen bij hersenletsel en waaraan u al uw vragen kunt stellen.
  • Weet wat er komt kijken bij het verwerken van hersenletsel en de gevolgen daarvan.
  • Weet waar u in de thuissituatie allemaal mee te maken kunt krijgen.
  • Helpt om uw energie te verdelen over de activiteiten op een dag.
  • Ondersteunt bij regelzaken als aanvragen bij gemeente, zorgverzekeraar of werkgever.

De verbindende schakel tussen u en andere hulpverleners

Uw coach werkt tijdens de poliklinische revalidatie samen met de therapeuten die bij uw revalidatie betrokken zijn. Eens in de maand of anderhalve maand bespreken zij de voortgang van uw revalidatie. Uw hulpvraag staat daarbij centraal. Uw coach werkt ook samen met hulpverleners bij u in de buurt.

Coachen-aan-huis en coachen-over-afstand

De coach komt een aantal keren bij u thuis om praktische problemen en lastige situaties in kaart te brengen. U zoekt samen naar passende oplossingen en spreekt af wanneer u start met het coachen-over-afstand. Coachen-over-afstand kan via de iPad of de telefoon. U spreekt en ziet elkaar zonder dat u of de coach daarvoor hoeft te reizen. De iPad maakt het ook mogelijk dat u thuis praktische problemen laat zien via de camera of dat uw naasten meepraten.

De coach blijft maximaal twee jaar uw vertrouwde contactpersoon, zoveel mogelijk over afstand via de iPad. Mocht uw situatie daartoe aanleiding geven dan kan er ook altijd weer coaching-aan-huis plaatsvinden.