• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen

Print 

De arts heeft uw kind verwezen voor een Neuropsychologisch Onderzoek (NPO). Met dit onderzoek wordt gekeken welke gevolgen een neurologische aandoening of hersenbeschadiging heeft op ontwikkeling, schoolprestaties, gedrag en dagelijks functioneren van uw kind. Of andersom: wanneer uw kind op een bepaald gebied niet (meer) goed functioneert, dan kan neuropsychologisch onderzoek de oorzaak achterhalen.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek worden cognitieve functies en vaardigheden onderzocht, zoals:

 • geheugen,
 • aandacht en concentratie,
 • tempo,
 • waarneming,
 • taal,
 • planning en overzicht,
 • ruimtelijk inzicht,
 • visuo-motorische vaardigheden
 • sociaal inzicht.

De tests zijn afgestemd op de leeftijd van uw kind en bestaan uit puzzeltaken, (na)tekenen van figuren, een verhaaltje onthouden etc. De meeste kinderen vinden dit leuk om te doen.

Het neuropsychologisch onderzoek bestaat onder andere uit:

 • Een gesprek met de ouder(s) waarbij de ontwikkeling van uw kind en de huidige problemen en klachten worden besproken 
 • Een gesprek met uw kind
 • Het testonderzoek, grotendeels afgenomen door de psychologisch assistent.
 • In bepaalde gevallen zal, wanneer u hiervoor toestemming geeft, telefonisch informatie bij de leerkracht van uw kind worden ingewonnen. 

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Duur van het Neurolpsychologisch onderzoek

Doorgaans duurt een NPO twee keer een ochtend (in bepaalde gevallen is één ochtend voldoende).

Meenemen naar het ziekenhuis

 • Groene boekje van het consultatiebureau
 • Indien van toepassing: verslagen van de logopedie, fysiotherapie, (neuro)psychologisch onderzoek etc.
 • Relevante informatie van school  (schoolrapporten, CITO scores etc.)


Uitslag

Het duurt meestal enkele weken - maanden voordat de testresultaten zijn uitgewerkt en het verslag is afgerond. Meestal worden de resultaten en adviezen (telefonisch of in een persoonlijk gesprek) nabesproken door de psycholoog. Het rapport van het neuropsychologisch onderzoek gaat naar de arts die het heeft aangevraagd. Indien gewenst kunt u een kopie hiervan ontvangen.

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat Neuropsychologie, 050-361 24 08.