• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Weer naar huis

Print 

​​​​​​​​En dan komt het moment dat u naar huis mag. De verloskundige en/of de kinderarts beslissen of u weer naar huis kunt. Zodra dit zeker is kunt u de kraamzorgorganisatie bellen, zodat zij de zorg thuis kunnen overnemen.

De zorg thuis wordt ook overgenomen door een verloskundige van een verloskundigenpraktijk bij u in de buurt. Zij worden door ons ingelicht dat u met ontslag gaat. U krijgt een brief mee voor zowel de verloskundige als​ de kraamzorg met alle informat​​ie over de bevalling en de periode daarna, die zij nodig hebbe​n.

Tot de tiende dag na de bevalling is de verloskundige verantwoordelijk voor u en de baby. Daarna neemt de huisarts de zorg weer over. De huisarts krijgt een brief vanuit het ziekenhuis dat u bevallen bent.

​Weer thuis na een keizersne​​de​

Meestal gaat u rondom de derde dag na de operatie naar huis. Thuis heeft u nog wel wat tijd nodig om verder te herstellen. In de brochure 'Keizersnede en nu' en 'Zwangerschap en bevallen na een eerdere keizersnede' ​staat uitgebreide informatie over het herstel na de keizersnede.

Veilig slapen

Zorg dat uw baby thuis ook veilig kan slapen. Op veilig​heid.nl​ vindt u meer informatie over veilig slapen. Zoek op ‘meer tips over veilig slapen’.​

Voeding

Als u na de kraamperiode vragen heeft over borst- of kunstvoeding dan kunt u terecht bij het consultatiebureau.

Borstvoeding

Als u thuis vragen heeft over uw borstvoeding, kunt u contact opnemen met La leche League. Deze vrijwilligersorganisatie is een goede bron voor antwoord op al uw vragen. U kunt ook op zoek gaan naar een lactatiekundige bij u in de buurt. Deze hulp wordt soms vergoed door uw verzekering.

Consultatiebureau

Ouders van pasgeborenen krijgen een uitnodiging van het consultatiebureau. Op het consultatiebureau wordt de groei en gezondheid van kinderen tot 4 jaar gevolgd. U gaat voor het eerst naar het consultatiebureau als uw kind ongeveer 1 maand oud is. Op het consultatiebureau wordt uw kind gemeten en gewogen. Ook geven de meeste ouders toestemming om hun kind in te enten tegen een aantal ziektes.

U kunt bij het consultatiebureau ook terecht voor vragen over de gezondheid, vaccinaties, de opvoeding of de groei van uw kind. De dichtstbijzijnde GGD vindt u op www.ggd.nl.