• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Behandeling mondkanker

Print 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​Mondkanker​​  |  Onderz​​​​oek en diagnose  |  Behandeling  |  Behan​delteam​​​
​  ​
​​

Als is gebleken dat u mondkanker heeft, maken we samen met u een behandelplan. Hoe dit plan eruitziet, verschilt per persoon en is afhankelijk van uw situatie. Het behandelteam kijkt daarvoor onder meer naar de plaats, grootte en kenmerken van de tumor. En naar eventuele uitzaaiingen.

Een behandeling voor kanker kan bedoeld zijn om u te genezen. Als dat niet mogelijk is, behandelen we om de levenskwaliteit te verbeteren en/of, als dat kan, om uw leven te verlengen.​

Verschillende behandelingen

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden bij mondkanker. Uw behandelplan kan bestaan uit 1 of meer van deze behandelingen:

  • operatie: weghalen deel mondbodem of tong, commando-operatie, halsklierdissectie, reconstructie
  • bestraling
  • chemotherapie

Meerdere gesprekken

Voordat uw behandeling begint, heeft u altijd meerdere afspraken om de behandeling(en) te bespreken. U krijgt daarvoor brieven en uitgebreide informatie.

Operatie

Een operatie is vaak de eerste stap bij de behandeling van mondkanker. De arts haalt dan de tumor en het weefsel daaromheen weg. Welke operatie dit is, hangt onder andere af van de grootte en de plaats van de tumor.

Een kleine tumor in de mondholte kunnen we vaak goed weghalen met een eenvoudige operatie. Als de tumor groter is en/of is doorgegroeid in de onderkaak, krijgt u waarschijnlijk een commando-operatie. En als de tumor groter is en/of is doorgegroeid in de bovenkaak, krijgt u waarschijnlijk een maxillectomie​.

Meestal wordt een operatie gecombineerd met een reconstructie. De arts gebruikt dan een ander stuk huid, spier of bot om de wond dicht te maken. Een operatie kan ook gecombineerd worden met een halsklierdissectie.

Bestraling

Na een operatie krijgt u vaak bestraling​. Bijvoorbeeld als we de tumor niet helemaal weg hebben kunnen halen, bij uitzaaiingen in de lymfeklieren en bij een tumor die met 'sprieten' groeit. Bestraling is dan een aanvullende behandeling om de kans dat de kanker terugkomt te verkleinen. Deze behandeling is meestal bedoeld om u te genezen.

U kunt ook direct bestraling krijgen, dus zonder eerst een operatie. Dit doen we als de tumor te groot is om te opereren en als opereren te ingrijpend is, bijvoorbeeld als we een groot deel van de tong zouden moeten weghalen. Deze behandeling is erop gericht tumorcellen te doden en u te genezen.

Als uw strottenhoofd bestraald moet worden, kan deze behandeling andere organen in het hoofd of de hals beschadigen. Soms geven we daarom protonentherapie bij mondkanker.

Bestraling kan soms ook klachten verlichten of de ziekte remmen als u niet meer beter wordt. Bijvoorbeeld omdat de tumor te uitgebreid is of omdat er uitzaaiingen zijn in de rest van uw lichaam.

Bestraling kan ook gecombineerd worden met chemotherapie. U krijgt dan tegelijkertijd bestraling en chemotherapie. Dit noemen we chemoradiatie.

Chemotherapie

Heel soms geven we alleen chemotherapie​ bij mondkanker. Dit om klachten te verlichten of de ziekte te remmen als u niet meer beter wordt. Bijvoorbeeld omdat de tumor te uitgebreid is of omdat er uitzaaiingen zijn in de rest van uw lijf.

Controle en nazorg

Ongeveer 2 weken na de behandeling heeft u een controleafspraak. We bespreken dan het resultaat met u. En we laten u weten of u nog verdere behandelingen nodig heeft. Vaak heeft u ook afspraken met een mondhygiënist. Verder maken we afspraken over controles. Hoe vaak, hoelang en bij wie u onder controle blijft, hangt af van uw situatie.

Als u bestraling of bestraling met chemotherapie, krijgt, heeft u tijdens de behandeling wekelijks een controle ​met uw arts​​​​. Na de behandeling maken we verdere afspraken over de controles.