• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onderzoek en diagnose merkelcelcarcinoom

Print 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​Merkelc​​​​elcarcinoom​  |  Onderzo​ek en diagnose  |  Beha​ndeling  |  Beha​n​delteam​​​
  ​
​ ​

​​​​Als uw arts u heeft doorverwezen naar het UMCG voor een verdacht plekje op uw huid of een knobbeltje, dan onderzoeken we u om vast te stellen wat er aan de hand is. Dit betekent zeker niet altijd dat u huidkanker of merkelcelcarcinoom heeft.

Eerste afspraak

U krijgt een brief en informatie van ons voor een eerste afspraak. De arts bekijkt het verdachte plekje en controleert uw lymfeklieren. U hoort ook of er vervolgonderzoek nod​ig is.

Verschillende onderzoeken

Welk onderzoek u precies krijgt, hangt af van uw situatie. Dit kunnen één of meer van de volgende onderzoeken zijn:

​​​

Overleg met alle specialisten

Na de onderzoeken bespreken de betrokken specialisten met elkaar de resultaten. Samen stellen ze een diagnose. Als de diagnose kanker is, maken ze een behandelplan.​

Uitslag

Na dit overleg bespreken we de uitslagen van de onderzoeken en de diagnose met u. Dit gebeurt tijdens een vervolgafspraak. Als de diagnose kanker is, bespreken we direct welke behandeling(en) u kunt krijgen.