• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Behandeling merkelcelcarcinoom

Print 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​Merkelcelcarcinoom​  |  Onderzoek en diagnose  |  Behandeling  |  Beh​an​delteam​​​
  ​
​ ​

Als uit onderzoek blijkt dat u een merkelcelcarcinoom heeft, maken we samen met u een behandelplan. Hoe dit plan eruitziet, verschilt per persoon en is afhankelijk van uw situatie. Het behandelteam kijkt daarvoor onder meer naar de grootte en kenmerken van de tumor. En naar eventuele uitzaaiingen.

Een behandeling voor kanker kan bedoeld zijn om u te genezen. Als dat niet mogelijk is, behandelen we om uw levenskwaliteit te verbeteren. En/of, als dat kan, om uw leven te verlengen.​

Behandelmogelijkheden

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden bij merkelcelcarcinoom. Uw behandelplan kan bestaan uit één of meer van deze behandelingen:

  • operatie: excisie, re-excisie en Mohs-chirurgie 
  • verwijderen schildwachtklier
  • verwijderen lymfeklieren​​​​
  • bestraling
  • chemotherapie
  • immunotherapie

Meerdere gesprekken

Voordat uw behandeling begint, heeft u altijd meerdere afspraken om de behandeling(en) te bespreken. U krijgt daarvoor afsprakenbrieven en uitgebreide informatie.

Operatie

Een operatie is vaak de 1e stap bij de behandeling van merkelcelcarcinoom. Tijdens een operatie halen we de bobbel op uw huid weg. Dit heet een excisie.

Als blijkt dat er kankercellen of uitzaaiingen in de huid vlakblij het merkelcelcarcinoom zijn achtergebleven, dan kunt een 2e operatie krijgen. Dit heet een re-excisie.

Bij een merkelcelcarcinoom op het hoofd of in de hals kunnen we Mohs-chirurgie ​inzetten. Dit is een operatie waarmee we proberen zo weinig mogelijk gezonde huid weg te halen.

Verwijderen schildwachtklier

Vaak ​halen we tijdens de re-excisie 1 of meerdere schildwachtklieren weg. Dit om te onderzoeken of hier uitzaaiingen in zitten. Dit is de schildwachtklierprocedure.

Verwijderen lymfeklieren

Soms adviseert uw behandelteam om alle lymfeklieren weg te laten halen. Dit heet een lymfeklierdissectie. Dit kan bijvoorbeeld een halsklierdissectie, okselklierdissectie of liesklierdissectie zijn.

Bestraling

Na een operatie wordt u meestal bestraald​. Dit om de kans dat de kanker terugkomt te verkleinen. Soms adviseert uw behandelteam direct bestraling in plaats van een operatie. Bijvoorbeeld bij een carcinoom op een plek die moeilijk te opereren is. Als u niet meer beter wordt omdat er uitzaaiingen zijn in andere organen, kan bestraling soms klachten verminderen en de kanker remmen.

Chemotherapie

Uitzaaiingen van merkelcelcarcinoom kunnen we behandelen met chemotherapie. Dit om klachten te verminderen en de ziekte te remmen.

Immunotherapie

Bij merkelcelcarcinoom met uitzaaiingen in andere organen kunnen we immunotherapie geven. Deze behandeling kan klachten verminderen en de ziekte remmen, soms voor langere tijd.

Controle en nazorg

Als u bent geopereerd, heeft u ongeveer 2 weken na de operatie een controleafspraak. We bespreken dan het resultaat van de operatie met u. En we laten u weten of u verdere behandeling nodig heeft. Verder maken we afspraken over controles. Hoe vaak, hoelang en bij wie u onder controle blijft, hangt af van uw situatie.