• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Prenatale diagnostiek, alleen op indicatie

Print 
​​

U komt in aanmerking voor prenataal onderzoek (prenatale diagnostiek) als u daar een indicatie voor heeft. De meest bekende indicaties zijn:

 • U, uw partner of een naast familielid heeft een aangeboren afwijking,
 • U of uw partner heeft eerder een kind met een afwijking gehad,
 • U gebruikt medicijnen die de kans op aangeboren afwijkingen verhogen,
 • U heeft diabetes (suikerziekte) en gebruikt insuline,
 • U bent zwanger van een monochoriale tweeling (dat is een speciale variant van een tweeling, waarbij twee kinderen één placenta delen),
 • U bent zwanger na ICSI behandeling.

Mogelijke onderzoeken

Er zijn richtlijnen voor welk specifiek onderzoek u in aanmerking komt. Als er een indicatie is voor het bepalen van erfelijk materiaal van de baby, wordt u een van de volgende onderzoeken aangeboden:

 • Vlokkentest (vaginaal, via de schede of abdominaal, via de buik) vanaf 11 weken,
 • Vruchtwaterpunctie vanaf 15 weken,
 • Uitgebreid echoscopisch onderzoek, ook wel GUO genoemd. Er zijn twee typen GUO’s. De GUO type I en de GUO type II. Het onderscheid tussen beiden wordt (door ons) gemaakt op basis van de indicatie die voor het onderzoek gesteld wordt.