• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Zwangerenafdeling

Print 

Soms is het nodig om u tijdens de zwangerschap op te nemen. U kom op de afdeling L3 te liggen, de zwangerenafdeling. ​​

​Bezoek

Als u op de zwangerenafdeling ligt, mag uw partner en eventuele kinderen elke dag langskomen. Ze zijn welkom van 9.00 tot 21.00 uur. In overleg zijn ook andere tijden mogelijk. Uw partner mag ook blijven slapen. Op een 1-persoonskamer kan gebruik worden gemaakt van een stretcher. Als u met meerdere vrouwen op een kamer ligt, kan uw partner niet bij u op de kamer. Daarvoor hebben we dan een andere kamer beschikbaar. 

Tussen 15.00 en 20.00 uur is het bezoektijd. U kunt zelf aangeven hoelang uw bezoek tijdens het bezoekuur mag blijven. 

Obstetrische High Care​

Een deel van de zwangerenafdeling is voor zwangere vrouwen met ernstige complicaties tijdens de zwangerschap. de OHC. Ook als er een groot risico is op vroeggeboorte, is dat een reden om op de OHC opgenomen te worden. Tijdens de opname worden moeder en kind intensief bewaakt. Op de OHC werken speciaal opgeleide verpleegkundigen, die geschoold zijn in het verplegen van vrouwen met ernstige complicaties tijdens hun zwangerschap. Alle opgenomen patiënten worden meerdere keren per dag binnen het team besproken. 

Uniek in de regio ​​​

De OHC heeft een regionale functie. Dit betekent dat zwangeren vanuit heel Noord-Nederland, maar ook elders uit het (buiten)land in het UMCG worden opgenomen als dit nodig is. Door de aanwezige kennis en middelen en de nauwe samenwerking met de afdeling Neonatologie in het UMCG bieden we optimale zorg aan zwangeren met complexe ziektebeelden. 

Verloskamers​​

Op de zwangerenafdeling L3 zijn ook de verloskamers. Hier worden zwangeren opgenomen die gaan bevallen. 

Maakt u zich zorgen?​​​

Complicaties tijdens de zwangerschap brengen de nodige spanningen en zorgen met zich mee. Zowel voor de vrouw, maar zeker ook voor de naasten kan het prettig zijn om de zorgen te bespreken met een maatschappelijk werker. Op de zwangerenafdeling is het mogelijk ondersteuning en begeleiding te krijgen van medisch maatschappelijke werkers, die aan de afdeling verbonden zijn.  

Als het weer goed gaat​​

Soms is het nodig opgenomen te blijven tot aan de bevalling. Het kan zijn dat u niet langer de intensieve zorg van de OHC nodig heeft, maar weer overgaat naar de minder intensieve zorg van een zwangerenafdeling. Als u van ver komt kan dit betekenen dat u weer naar een ziekenhuis bij u in de buurt kunt gaan. En natuurlijk proberen we, als dit goed gaat, dat u weer gewoon naar huis kunt.