• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Dag Obstetrisch Centrum (DOC)

Print 

​ Locatie in het UMCG

Polikliniek Verloskunde en Gynaecologie (Bekijk de plattegrond)
Poortweg 10.

Voor wie?

Zwangeren bij wie uitgebreider onderzoek nodig is dan het korte bezoek op de polikliniek, maar voor wie opname (nog) niet nodig is, kunnen terecht bij het Dag Obstetrisch Centrum (DOC). Bijvoorbeeld als:

  • Uw bloeddruk verhoogd is
  • U de baby minder voelt bewegen
  • Uw baby te klein is voor de duur van de zwangerschap
  • U wordt voorbereid voor een geplande keizersnede
  • Bloedonderzoek nodig is; bijvoorbeeld naar eventuele suikerziekte in de zwangerschap
  • Uw vliezen gebroken zijn, maar u geen weeën heeft.

U kunt altijd iemand meenemen als u voor onderzoek naar het DOC gaat.

Afspraak

Uw verloskundige of arts kan voor u een afspraak maken bij het DOC.

Onderzoek of observatie op het Dag Obstetrisch Centrum

Hoe lang u in het DOC verblijft en welke onderzoeken de verpleegkundige doet is afhankelijk van uw klachten. Uw bezoek kan een uur duren, maar het kan ook gebeuren dat u een paar uur ter observatie blijft. Mogelijke onderzoeken zijn het maken van een hartfilmpje (CTG), het (meerdere malen) meten van uw bloeddruk of het afnemen van bloed. Eventueel wordt een echo gemaakt.

De verpleegkundige zal u uitleggen wat er gebeurt en waarom. Als u iets niet begrijpt of als u meer wilt weten, kunt u altijd om uitleg vragen. Nadat de verpleegkundige de onderzoeken heeft gedaan, komt de gynaecoloog bij u langs om de onderzoeksresultaten met u te bespreken.Stoelen

Weer naar huis

Afhankelijk van de uitslagen van de onderzoeken, besluit de gynaecoloog of u naar huis mag of dat u moet worden opgenomen voor verder onderzoek, behandeling of observatie. Als u naar huis mag neemt uw verloskundige of arts de zwangerschapsbegeleiding weer over. U kunt ook onder controle bij het Dag Obstetrisch Centrum blijven.

Telefonisch spreekuur

Met vragen over uw gezondheid en/of zwangerschap, kunt u op werkdagen van 15.00 – 16.00 uur bellen naar het telefonische spreekuur van de verloskundigen, telefoon (050) 361 26 76.