• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Hartoperatie bij kinderen

Print 

Bij een aantal hartafwijkingen is een operatie noodzakelijk. Uw kind komt dan op de wachtlijst te staan. De wachttijd is afhankelijk van de ernst van de klachten. Vanzelfsprekend is de wachttijd voor patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben korter dan voor patiënten die minder urgente klachten hebben.

Als u vragen heeft over de wachttijd voor de operatie, kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen (CCH). Bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur, telefoon (050) 361 56 63.

Informatie of vragen

De arts informeert u van tevoren uitgebreid over de operatie. Als u thuis nog vragen heeft over de opname of operatie, kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen (CCH). De meeste vragen kunnen waarschijnlijk door de secretaresse worden beantwoord. Voor medisch inhoudelijke vragen verbindt zij u door met de nurse practitioner Kindercardiologie. Zij is op maandag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren aanwezig.

Voorbereiding

Uw kind wordt voor de operatie opgenomen op de afdeling M2. U heeft een opnamegesprek met de kindercardioloog/nurse practitioner en een informatief gesprek met de (cardiothoracaal) chirurg en de anesthesioloog.

Op de opnamedag wordt uw kind onderzocht (preoperatieve screening). Er wordt bloed afgenomen en een elektrocardiogram gemaakt. Soms is aanvullend onderzoek nodig, bijvoorbeeld het maken van een hartlongfoto. U mag hierbij steeds aanwezig zijn.

De operatie

Als uw kind wordt geopereerd, mag een van de ouders meegaan tot aan de inleiding van de narcose. De anesthesioloog en de anesthesieverpleegkundigen halen uw kind op uit de voorbereidingsruimte en brengen uw kind naar de operatiekamer. Samen met de verpleegkundige kunt u uw kind ondersteunen en afleiden tijdens de inleiding op de narcose. Uw kind mag een lievelingsknuffel of dierbaar speelgoed bij zich houden. Zodra uw kind onder narcose is wordt de ouder verzocht de operatiekamer te verlaten.

Na de operatie

Na de operatie informeert de chirurg u over het verloop van de ingreep. Zodra de operatie klaar is, gaat uw kind naar de intensive care (IC). Dan duurt het nog ongeveer een half uur voordat u uw kind kunt bezoeken. De duur van het verblijf op de Intensive Care is afhankelijk van het herstel van uw kind. In de meeste gevallen varieert dit van een dag tot een aantal dagen. Daarna gaat uw kind naar de verpleegafdeling.

Hoewel het niet noodzakelijk is, zal uw kind zich veilig en prettiger voelen als u de eerste dagen en nachten na de operatie veel bij uw kind aanwezig bent. U weet tenslotte het beste waar uw kind behoefte aan heeft of wanneer het zich ongemakkelijk voelt. In overleg met de verpleegkundige kunt u vaak wat meehelpen met de verzorging van uw kind. Bijvoorbeeld door uw kind op bed te wassen, te helpen met aankleden en te ondersteunen bij het voeden/eten.

Naar huis

Als uw kind een hartoperatie heeft ondergaan, blijft het minimaal zeven dagen opgenomen in het Beatrix Kinderziekenhuis. Hoe lang de opname voor uw kind duurt, is afhankelijk van het herstel van uw kind, de wondgenezing en de lichamelijke en psychische gesteldheid. Dit varieert van kind tot kind. Zodra de conditie van uw kind het toelaat gaat het naar een ziekenhuis bij u in de buurt of naar huis.

Nazorg

De arts en verpleegkundigen bespreken met u welke zorg en aandacht uw kind na de operatie nodig heeft. U kunt hierbij denken aan de wondverzorging, de medicatie en de leefregels waar u en uw kind zich aan moeten houden.

Brochure

In de brochures die u kunt downloaden vindt u algemene informatie over een hartoperatie en de zorg na een hartoperatie bij een kind.