• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Wat gebeurt er tijdens de hemodialyse behandeling?

Print 

Behandeling

Bij aankomst op de dialyseafdeling weegt u zich, eventueel met hulp van de verpleegkundige. Daarna mag u plaatsnemen in de wachtruimte. De verpleegkundige die de zorg voor de dialysebehandeling uitvoert, haalt u op. De verpleegkundige controleert onder andere uw bloeddruk en vraagt hoe u zich de voorgaande dagen voelde. Ook stelt de verpleegkundige het dialyseapparaat juist in voor de behandeling.
De verpleegkundige zal de behandeling starten door u op een steriele manier met het dialyseapparaat te verbinden (shunt aanprikken of katheter aansluiten).

Tijdens de dialyse controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk en de instellingen van het toestel. U kunt andere dingen doen terwijl uw bloed gezuiverd wordt, zoals televisie kijken, een boek lezen, muziek luisteren, een praatje maken met de medepatiënten. Ook kunt u een stukje fietsen op de dialysefiets.

Soms kunt u tijdens de behandeling last ondervinden, omdat in korte tijd een (grote) hoeveelheid vocht en afvalstoffen worden verwijderd. Uw bloeddruk kan hierbij dalen. Tekenen hiervan kunnen zijn: duizeligheid, misselijkheid, geeuwen of beginnen te zweten. De verpleegkundige kan de behandeling aanpassen om de ongemakken zoveel mogelijk te verhelpen. Deze ongemakken zijn vaak te voorkomen door een goede opvolging van het dieet, vochtinname, medicatie-inname en voldoende lichaamsbeweging. Hoe beter u voor zichzelf zorgt, hoe beter u de behandeling zult verdragen.

Hoe vaak moet u behandeld worden

Een hemodialysebehandeling duurt meestal vier uur en wordt doorgaans driemaal per week uitgevoerd. Voor enkele patiënten is tweemaal per week voldoende, bijvoorbeeld als de nieren nog voor een deel werken. Op de dialyseafdeling van het UMCG kan tussen 8.00 en 22.00 uur gedialyseerd worden. Er zijn ook mogelijkheden om in de nacht of thuis te dialyseren, met hulp van een getrainde partner of van een thuisdialyse-verpleegkundige. Voor deze vormen van dialyse werkt de afdeling nauw samen met het Dialyse Centrum Groningen.