• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Dialyse

Print 

Als uw nieren niet meer of onvoldoende werken, kunt u hiervoor worden behandeld op de dialyseafdeling. Doordat uw nieren de afvalstoffen onvoldoende verwijderen, hopen deze zich op in uw bloed. Afhankelijk van de aandoening is dit een tijdelijke of een definitieve situatie.

Als u hemodialyse nodig heeft, dan zuivert een kunstnier uw bloed. Deze kunstnier is een soort filter met dezelfde functie als de nieren. In één kunstnier zitten ontelbaar veel dunne buisjes met een half-doorlaatbaar vlies. Uw bloed stroomt uit uw lichaam via een slangetje de kunstnier in. Daar wordt het gezuiverd van afvalstoffen en overtollig vocht. Vervolgens gaat het bloed via een ander slangetje weer terug naar uw lichaam. Tijdens de behandeling gaat al uw bloed verschillende keren door de kunstnier, zodat voldoende bloed wordt gezuiverd.

De kunstnier is verbonden met de dialysemachine. Deze machine zorgt er samen met de gespecialiseerde verpleegkundige voor dat de dialyse veilig en goed verloopt. Deze behandeling kan echter maar tien tot vijftien procent van de zuivering leveren vergeleken met de gezonde nieren. Dit betekent ook dat u zich aan een dieet moet houden, zodat uw bloed minder vervuilt. Vaak mag u ook slechts beperkt vocht innemen.