• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Dialyse Centrum Groningen

Print 

Het Dialyse Centrum Groningen (DCG) is de partner van het UMCG op het gebied van chronische dialysebehandelingen. De medische staf van het DCG verzorgt dan ook in samenwerking met de collega’s van het UMCG het prédialyse spreekuur. Daarmee is de continuïteit van zorg voor de patiënt die mogelijk in een latere fase aan een dialysebehandeling moet beginnen goed gezekerd.

Met de medische staf nefrologie (nierziekten) van het UMCG wordt ook nauw samengewerkt bij het uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek en op het gebied van opleiding. Hierbij gaat het onder andere om de opleiding tot internist-nefroloog en dialyseverpleegkundige.

Locaties

De hoofdvestiging van het DCG is gevestigd op het terrein van het UMCG in Groningen. Hiernaast heeft het DCG ook dialysecentra op het terrein van de ziekenhuizen in Assen, Stadskanaal en Delfzijl. Deze dialyse-centra werken nauw samen met de lokale ziekenhuizen en de ter plekke werkende internist-nefrologen.

Behandelingen

In totaal behandeld het DCG circa 210 dialysepatiënten die verschillende behandelvormen ondergaan. Naast de mogelijkheid van hemodialyse in het centrum biedt het DCG ook thuisdialyse-behandelingen aan. Een eerste mogelijkheid van thuisdialyse is de thuishemodialyse die zowel overdag als in de nacht aangeboden wordt. Dit wordt landelijk door een zeer beperkte aantal dialysecentra aangeboden. Een andere mogelijkheid voor thuisdialyse is de peritoneaal dialyse ook wel buikspoeling genoemd. Ongeveer 30 procent van onze patiënten hebben gekozen voor een vorm van thuisdialyse.

Voor meer informatie over het DCG en het behandelaanbod: www.dcg.nl