• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Maatschappijgerichte deeltijdbehandeling

Print 

​De maatschappijgerichte deeltijdbehandeling is bedoeld voor mensen die in het dagelijks leven zijn vastgelopen. U bent bijvoorbeeld vastlopen doordat u:

 • geen of weinig plezier meer hebt in het leven;
 • het gevoel van eigenwaarde kwijt bent;
 • moeite heeft met het leggen van nieuwe contacten of onderhouden van bestaande contacten;
 • niet meer (goed) functioneert op uw werk, in uw opleiding of gezin;
 • geen goed dag- en nachtritme heeft;
 • geen geschikte dagvulling heeft.


Aanmelden en intake

Uw huisarts of andere zorgverlener kan u aanmelden voor de maatschappijgerichte deeltijdbehandeling. Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Dit gesprek heeft u met de behandelcoördinator en de psychiater. Tijdens het intakegesprek bespreekt u samen of een maatschappijgerichte deeltijdbehandeling geschikt voor u is.

Is de behandeling geschikt, dan stelt u vervolgens samen behandeldoelen op. Aan de hand van deze doelen wordt uw behandelplan opgesteld. Dit plan wordt elke zes weken geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Sluit de behandeling niet aan bij uw hulpvraag, dan krijgt degene die u heeft aangemeld hierover bericht en wordt u naar die persoon terugverwezen. Heeft het UCP een andere behandeling die voor u geschikt is, dan wordt dat met u en uw verwijzer besproken.

Het behandelprogramma

De maatschappijgerichte deeltijdbehandeling gebeurt in groepsverband. Een groep bestaat uit maximaal tien personen. Tijdens de behandeling streeft u uw eigen doelen na en maakt daarbij gebruik van het groepsaanbod. U heeft meestal wekelijks een individueel gesprek met uw behandelaar of verpleegkundige.

Uw behandelprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • psychomotore therapie;
 • beeldende therapie;
 • arbeidstherapie/trajectbegeleiding​;
 • sociale vaardigheidstraining;
 • cognitieve therapie;
 • actieopdrachten, weekplanning en weekevaluatie;
 • maatschappijgerichte training. 

Actieopdrachten, weekplanning en weekevaluatie

Een aantal onderdelen van uw behandeling heeft specifiek betrekking op uw behandeldoelen. U maakt voor het bereiken van uw doelen een planning voor de komende dagen en evalueert hoe u eerdere plannen heeft uitgevoerd.

Maatschappijgerichte training

Vaak is een belangrijk doel van de behandeling het (weer) oppakken van dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk, een opleiding, sporten, hobby’s enzovoort. Om deze activiteiten weer op te kunnen pakken, is het misschien nodig praktische en psychische problemen op te lossen. Tijdens de maatschappijgerichte training werkt u hieraan.

Behandeltijd en -duur

U komt 3 dagen per week voor behandeling naar het UCP: maandag, woensdag en donderdag van 8.45 tot 16.30 uur. De behandeling duurt maximaal zes maanden en kan in uitzonderlijke situaties voor een korte periode worden verlengd.

Meer informatie

Neem voor meer informatie kunt u contact op met de aanmeldservice UCP, telefoon (050) 361 88 80. Bent u al onder behandeling en zoekt u contact met de deeltijdbehandeling, dan kunt u bellen met (050) 361 92 60 of (050) 361 20 26.