• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Behandeling bij CRPS

Print 

​In het Centrum voor Revalidatie zijn verschillende behandelingen voor mensen met dystrofie. Niet alle behandelingen zullen voor u geschikt zijn. Samen met uw behandelaar bepaalt u welke behandeling voor u zinvol is. 

Medicatie

Soms kan een behandeling met medicijnen helpen. De behandeling met medicatie richt zich op:

  • ​pijnstilling
  • CRPS-bestrijding
  • stimuleren van de doorbloeding bij koude CRPS.

Als u last heeft van bewegingsstoornissen als gevolg van CPRS, kan dit mogelijk ook met medicijnen behandeld worden.

Aanvullende behandelingen bij dystrofie

CRPS is een gecompliceerde aandoening. De behandeling bestaat vaak uit medicatie met daarnaast behandelingen door een psycholoog en fysiotherapeut. Soms krijgt u ergotherapie tijdens uw behandeling. 

Psycholoog

Er is lang gedacht dat de oorzaak van CRPS ‘iets tussen de oren’ was. Geen enkel wetenschappelijk onderzoek geeft hiervoor  bewijs. De impact van CRPS op het dagelijks leven kan groot zijn en u beperken in uw psychosociaal functioneren. Een psycholoog kan u leren omgaan met de consequenties van de klachten in uw leven. 

Fysiotherapie

Bij pijn ontlasten patiënten vaak het aangedane lichaamsdeel, waardoor de functie en de kracht vermindert. Onder begeleiding van een fysiotherapeut zoekt u een balans in de hoeveelheid pijn en beweging. Zo voorkomt u over- en onderbelasting van het aangedane lichaamsdeel en heeft u minder last van de CRPS.

Ergotherapie

Als u last heeft van langdurige, chronische CRPS kunt u veel baat hebben bij behandeling door een ergotherapeut. De ergotherapeut leert u omgaan met uw beperkingen. U leert nieuwe vaardigheden, waardoor uw zelfstandigheid vergroot wordt. Ergotherapie heeft een bewezen positief effect op functiestoornissen. Bij CRPS aan de hand of arm wordt deze behandeling aanbevolen.

Invasieve behandelingen

Als pijnstilling door middel van medicatie niet voldoende effect heeft, kunnen behandelingen door middel van (zenuw)blokkades of kleine elektrische stroompjes nodig zijn. Dit zijn vormen van invasieve behandelingen. Voorbeelden van  dergelijke behandelingen zijn: 

Sympathicusblokkade

Bij een sympathicusblokkade blokkeert de anesthesist met een naald een zenuwbaan van het onwillekeurige (sympathische) zenuwstelsel. De blokkade geeft een plaatselijke verdoving van de zenuw en zorgt voor een betere doorbloeding waardoor de pijn vermindert. De sympathicusblokkade is bedoeld voor patiënten die niet reageren op vaatverwijdende medicijnen. 

Ruggenmergstimulatie of Epidurale Spinale Elektro Stimulatie (ESES)

Bij ruggenmergstimulatie geeft een elektrode kleine elektrische stroompjes af op bepaalde zenuwbanen van het ruggenmerg. De elektrische stroompjes zorgen ervoor dat er minder zenuwprikkels via het ruggenmerg naar uw hersenen worden gezonden, waardoor uw pijn vermindert. Deze behandeling is belastend en zeer kostbaar en is daarom alleen bedoeld voor patiënten die voldoen aan strikte criteria. Tijdens een proefstimulatie moet duidelijke pijnvermindering opgetreden zijn, voordat een patiënt met de behandeling mag beginnen.

Transcutane elektrische zenuwstimulatie (​TENS)

TENS is een afkorting voor de term Transcutane Electro Neuro Stimulatie. Bij deze vorm van zenuwstimulatie wordt er een elektrisch stroompje door uw huid (trancutaan) gegeven. Dit stroompje beïnvloedt uw zenuwen (neuro) om de pijn te verminderen, maar het neemt de oorzaak niet weg.