• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Revalidatie bij Cerebrale parese voor kinderen

Print 

Cerebrale parese (CP) is een houdings- en bewegingsstoornis, veroorzaakt door een beschadiging van de hersenen in het eerste levensjaar. Bij cerebrale parese functioneert een deel van de hersenen anders door deze beschadiging. De stoornis uit zich op verschillende manieren. Spasticiteit is één van die vormen, meestal gekenmerkt door een sterkere spierspanning. Soms kunnen ook stoornissen als slecht zien, slecht horen en epilepsie een rechtstreeks gevolg zijn van de hersenbeschadiging.

Cerebrale parese heeft niet per definitie invloed op de geestelijke vermogens van het kind. Zaken als begrip, handelen en opmerkzaamheid zullen wel vaak langzamer tot ontplooiing komen. Door zo vroeg mogelijk met de juiste behandeling te beginnen, kunnen de gevolgen beperkt blijven.

CP-team

Het CP-team van het Centrum voor Revalidatie locatie Groningen biedt behandeling voor de specifieke medische problematiek van CP-kinderen. Het CP-team is met name gespecialiseerd in voedings- en bewegingstoornissen. CP-kinderen hebben vaak slikproblemen, waardoor ondergewicht niet ongewoon is. Veelvuldig verslikken kan leiden tot longontsteking. Soms moet daarom worden overgaan op sondevoeding.

Botox

Voor kinderen die overmatig kwijlen bestaat een apart speeksel-spreekuur. Daar wordt gekeken of het kind in aanmerking komt voor een therapie met Botox-injecties in de speekselklieren. CP-kinderen wordenookmet Botox bij een te hoge spierspanning, bijvoorbeeld het op de tenen lopen door een te hoge spanning in de kuitspier.

Verwijzen

Uw huisarts of medisch specialist kan uw kind verwijzen naar het CP-team.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over het CP-team van het Centrum voor Revalidatie, dan kunt u contact opnemen met de medische administratie, via telefoonnummer (050) 361 23 73.