• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Borstvlieskanker

Print 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​Borstvlieskanker​  |  Onderzoek en diagnose  |  Behandeling  |  Beh​an​delteam​​​
  ​

Als cellen in het borstvlies ongecontroleerd gaan delen, kan er een kwaadaardige tumor ontstaan. Vaak groeit deze snel door naar de borstkas, de longen, het middenrif en/of organen in de buik. Zo’n tumor heet borstvlieskanker of mesothelioom. Veel mensen kennen deze kankersoort ook als asbestkanker.

Hoe vaak komt het voor?

Jaarlijks krijgen bijna 500 Nederlanders de diagnose borstvlieskanker. Dit zijn vooral mannen vanaf 55 jaar.

Oorzaken borstvlieskanker

Langdurig contact met asbest is de belangrijkste oorzaak van borstvlieskanker. Asbestvezels kunnen losraken en zo via de luchtwegen in de longen en het borstvlies terecht komen. Daar kan dan vaak jaren later kanker ontstaan.

Klachten en symptomen

Borstvlieskanker geeft in het begin zelden klachten. Klachten die voorkomen als de tumor doorgroeit, zijn:

  • kortademigheid
  • vocht achter de longen
  • zeurende pijn in de borst
  • hoesten
  • vage klachten, zoals onverklaarbare moeheid, gewichtsverlies en weinig eetlust

Ga bij deze klachten altijd voor de zekerheid naar uw (huis)arts.