• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Inleiden van de bevalling

Print 

Soms moet een bevalling worden opgewekt. Dit wordt ook wel 'inleiden' genoemd. De bevalling wordt dan met medicijnen kunstmatig op gang gebracht.

De gynaecoloog adviseert een inleiding als hij verwacht dat de omstandigheden voor uw kind buiten uw baarmoeder gunstiger zullen zijn dan in uw baarmoeder. Ook ernstige klachten van uzelf kunnen reden zijn om de bevalling in te leiden, zoals:

  • Over tijd zijn,
  • Langdurig gebroken vliezen,
  • Een te kleine baby,
  • Verslechtering van de placentafunctie of als er sprake is van zwangerschapsvergiftiging/pre-eclampsie.


Als u wordt ingeleid, belt u op de afgesproken dag rond 6.30 uur met afdeling L3 om te informeren of er een verloskamer voor u vrij is. Het telefoonnummer is (050) 361 31 20. Mocht er geen plaats zijn op de verloskamers, dan wordt de inleiding naar een later tijdstip verschoven.