• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Beter in Balans

Print 

‘Beter in Balans’ (BIB) is een groepstherapie voor mensen met een bipolaire stoornis. Er wordt gewerkt volgens de principes van de cognitieve gedragstherapie.

De bipolaire stoornis is biologisch van aard maar veroorzaakt zowel lichamelijke als psychologische symptomen. De BIB richt zich vooral op het anders leren omgaan met de psychologische symptomen van de bipolaire stoornis zoals veranderingen in gedachten, gevoelens en gedrag. Mensen leren door de BIB om problematische denkpatronen te veranderen, emoties te hanteren en effectiever om te gaan met problemen en klachten.

Doelen die behaald kunnen worden door aan deze groep deel te nemen zijn:

  • Verbeterde levenskwaliteit en het blijven functioneren ondanks aanwezigheid van symptomen van depressie of manie.
  • Tijdig bewustzijn van vroege kenmerken van stemmingsontregeling.

Vanuit dit tijdige bewustzijn, maatregelen kunnen nemen die helpen voorkomen dat er stemmingsepisoden ontstaan of deze episoden weten te beperken in duur en ernst.

Groepsgrootte

De groep bestaat uit minimaal acht en maximaal twaalf deelnemers. Elke bijeenkomst heeft een aantal vaste elementen, zoals huiswerk bespreken, bespreken van nieuw materiaal en oefenen. In totaal zijn er twaalf bijeenkomsten van twee uur.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via uw behandelaar.