• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Arbeidsrevalidatie: terugkeren in uw werk

Print 

Als u door een (chronische) ziekte of aandoening uw werk minder goed kunt doen, kan uw bedrijfsarts u voor arbeidsrevalidatie verwijzen naar het Centrum voor Revalidatie.

Wat is arbeidsrevalidatie?

Arbeidsrevalidatie is een specifieke vorm van revalidatie. Een bedrijfsarts is meestal degene die u verwijst naar het Centrum voor Revalidatie als u niet, of niet optimaal kunt werken. Uw werkgever heeft daardoor verzuimkosten die misschien niet nodig zijn. Arbeidsrevalidatie kan helpen bij het herstel van uw werkvermogen, waardoor u eerder weer aan het werk kunt. In overleg met u, uw werkgever of bedrijfsarts en het revalidatieteam op het gebied van arbeid gaat u stapsgewijs weer aan het werk.

Landelijk netwerk Vroege Interventie

Het Centrum voor Revalidatie is aangesloten bij het landelijke netwerk Vroege Interventie. Het doel van Vroege Interventie is op een snelle en doeltreffende manier te beoordelen welke vorm van revalidatie het best bij u past, en deze vervolgens ook aan te bieden. In overleg met u en de verwijzer kunt u ook een andere route volgen. Uw verwijzend arts beoordeelt of u in aanmerking komt voor de Vroege Interventie. ​