• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Alzheimer

Print 

Patiënten worden verwezen door de huisarts of een medisch specialist. Dit kan een medisch specialist van het UMCG zijn maar ook van een ander ziekenhuis. De patiënt ontvangt daarna een oproep op zijn huisadres. De wachttijd tot de eerste afspraak is drie tot vier weken.

Eerste bezoek

Het eerste bezoek duurt anderhalf uur. Een arts spreekt met de patiënt en zijn begeleider en doet lichamelijk onderzoek. Daarna wordt door een psycholoog een oriënterend onderzoek van de cognitieve functies gedaan. Meestal wordt er ook een bloedonderzoek gedaan.
Alle patiënten krijgen een afspraak voor een tweede bezoek. Dit is in principe twee weken na het eerste bezoek.

Tweede bezoek

Tijdens het tweede bespreekt de arts met de patiënt en zijn begeleider de uitslagen van de onderzoeken. Daarna wordt ook de mogelijkheid voor aanvullend onderzoek en behandeling of ondersteuning besproken.

Aanvullend onderzoek

Aanvullend onderzoek kan bestaan uit:

  • uitgebreid neuropsychologisch onderzoek,
  • MRI-hersenen, 
  • FDG-PET hersenen, 
  • PIB-PET hersenen, 
  • liquoronderzoek, 
  • klinisch genetisch onderzoek.

Behandeling

Als er sprake is van de ziekte van Alzheimer kan behandeling met een cholinesteraseremmer (rivastigmine of galantamine) of NMDA-receptorantagonist (memantine) voorgeschreven worden.

Het Alzheimer Centrum Groningen werkt soms mee aan geneesmiddelenonderzoek van farmaceutische bedrijven. In dat geval kunnen patiënten ook in aanmerking komen voor een experimentele behandeling. Dit gebeurt alleen na uitgebreide voorlichting en toestemming van de patiënt of zijn vertegenwoordiger.

Alle patiënten  kunnen psychosociale behandeling krijgen en voor hun mantelzorgers is er desgewenst ondersteuning. Dit kan bestaan uit één of meerdere individuele gesprekken met een verpleegkundige of psycholoog of groepsgesprekken.

Voor begeleiding thuis wordt samengewerkt met Team 290. Deze organisatie geeft onder meer begeleiding en ondersteuning aan mensen die voor dementerende patiënten zorgen. Onder aan deze pagina vindt u een link naar Team290.

KennisInZicht

Pijn bij dementie  

Mensen met dementie lijden vaak in stilte pijn. ‘Gewoon’ antwoord geven op de vraag ‘Hebt u pijn?’ kunnen ze niet. UMCG-onderzoeker Miriam Kunz ontwikkelt een methode om te achterhalen of een dementerende pijn heeft.

Lees erover in KennisInZicht 
Onderzoek veroudering  

In UMCG-onderzoeksinstituut ERIBA wordt onderzoek gedaan naar verouderingsziekten als Alzheimer, Parkinson en Huntington. Door beter te begrijpen hoe cellen verouderen en hoe ziekten zich manifesteren, komen we dichter bij een behandeling.

Lees erover in KennisInZicht 
Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram