• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Acute deeltijdbehandeling bij psychische klachten

Print 

Het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG (UCP) biedt acute deeltijdbehandeling aan mensen die door psychische klachten zodanig uit hun evenwicht zijn geraakt dat hun dagelijks functioneren erdoor wordt belemmerd. Vaak gaan de klachten gepaard met sociale problemen.

Een klinische opname is voor de behandeling niet nodig. Wel bestaat de mogelijkheid om na een klinische opname de behandeling af te maken op de Acute Deeltijdbehandeling (ADB).

Doel van de behandeling

De nadruk van de behandeling is toewerken naar herstel van het oude evenwicht. Voorbeelden van doelen zijn: het vinden van een zinvolle dagbesteding, het op orde krijgen van uw huishouden, het leren omgaan met uw klachten.

Aanmelding

Uw verwijzer (veelal huisarts of ambulante behandelaar) kan u aanmelden bij de aanmeldservice UCP. Na aanmelding volgt een opnamegesprek met een arts en een verpleegkundige om na te gaan of de ADB voor u zinvol is en u voldoende steun en structuur biedt. Gezamenlijk stelt u vast wat uw problemen zijn en hoe het team van de ADB u daarbij kan helpen. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan en een verpleegplan. Als u het prettig vindt kunt u iemand meenemen naar het opnamegesprek.

Behandelteam

Het team van de ADB bestaat uit een psychiater, een arts-assistent, verpleegkundigen, een arbeidstherapeut, een psycholoog en een psychomotorisch therapeut. Als het nodig is kunnen er ook andere disciplines bij uw behandeling worden betrokken.

De behandeling

Het programma loopt van maandag tot en met vrijdag en duurt van 8.45 uur tot ongeveer 12.45 uur. Het aantal dagen dat u behandeling volgt is afhankelijk van de ernst van de klachten en uw hulpvraag. Tijdens de behandeling slaapt en eet u thuis.

De behandeling vindt plaats in een groep. De groepsgrootte is maximaal tien personen per dag. Het kunnen praten en ervaringen uitwisselen met medepatiënten is een nuttig onderdeel van uw behandeling. De behandeling blijft echter persoonlijk.

Het ochtendprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Gezamenlijke opening en sluiting van de dag en van de week;
  • Doelenbespreking en de daarop volgende evaluatie;
  • Psychomotorische therapie;
  • Training in het oplossen van problemen (problemsolving methode);
  • Cognitieve gedragstherapie;
  • Maatschappelijke oriëntatie.


Het programma van de ADB wordt voornamelijk geleid door verpleegkundigen. Samen met de andere teamleden zijn zij verantwoordelijk voor uw behandeling. Het kan zijn dat er tijdens de behandeling op de ADB nauw overleg is met uw ambulante behandelaar of huisarts. De mogelijkheid bestaat dat het team in overleg met u, uw partner of anderen bij de behandeling betrekken.

Duur van de behandeling

Het UCP streeft ernaar u maximaal 12 weken te behandelen.

In nauw overleg met u en afhankelijk van uw zorgvraag, bezoekt u in het begin van de behandeling de ADB tot maximaal vijf ochtenden per week. Daarna bouwt u geleidelijk het aantal ochtenden af. De bedoeling is dat u op de dagen die u afbouwt, een andere zinvolle dagbesteding hervat. Bijvoorbeeld werk, hobby’s, bezoeken van activiteitencentra etc.

’s Middags bestaat op afspraak de mogelijkheid tot individueel contact met de verpleegkundige, op de afdeling of bij u thuis. Ook is de arts van de afdeling beschikbaar als het gaat om medische verrichtingen. Bijvoorbeeld het instellen op medicijnen.

Contact

De ADB is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur via telefoonnummer (050) 361 77 70. Buiten deze tijden kunt u bij dringende zaken contact opnemen met de verpleegkundige van de aanmeldservice UCP, telefoonnummer (050) 361 88 80.