• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Zenuwletsel (perifeer): multidisciplinair spreekuur

Print 

W​​​ekelijks is er in het Centrum voor Revalidatie een multidisciplinair spreekuur voor patiënten met perifeer zenuwletsel of met plexus brachialis letsel. Plexus brachialis letsel is letsel van de zogenaamde zenuwcentrale ter hoogte van uw schouder. Voor het spreekuur heeft u een doorverwijzing nodig van uw huisarts of bij voorkeur uw specialist.

Ontstaan en behandeling zenuwletsel

Zenuwletsel kan ontstaan door een trauma (ongeval), een infectie of een neurologische aandoening. Bij een trauma wordt het letsel meestal veroorzaakt door een gedeeltelijke of volledige doorsnijding van een zenuw. Ook door druk op een zenuw van buitenaf of door rek kan zenuwletsel ontstaan. De mogelijkheid om met een operatie zenuwfuncties te herstellen, is meestal beperkt. Alleen bij traumatisch letsel is in enkele gevallen een operatie mogelijk. Of een operatie mogelijk is en wat voor resultaat er behaald kan worden, is afhankelijk van het type letsel en uw algemene conditie.

Gang van zaken tijdens het spreekuur

U heeft eerst een afspraak op de polikliniek Neurologie. Hier doet een neuroloog of klinisch neurofysioloog samen met een laborant onderzoek naar het functioneren van uw spieren en zenuwen. Het onderzoek duurt in totaal ongeveer drie kwartier en verloopt als volgt:

De laborant plakt met pleisters elektroden op uw te onderzoeken spieren. De elektroden zijn met draden verbonden aan registratieapparatuur. Met elektrische schokjes stimuleert de laborant één van de zenuwen op verschillende plaatsen. Vervolgens berekent hij hoe snel de onderzochte zenuw de schokjes geleidt. Afhankelijk van uw klachten en de bevindingen tijdens het onderzoek, wordt dit herhaald bij andere zenuwen.

Het kan nodig zijn één of meer spieren te onderzoeken met zogenaamde naaldelektroden. De arts brengt dan een naaldelektrode in uw spier. Deze elektrode is met een draad verbonden aan registratieapparatuur. De arts vraagt u de spier afwisselend te spannen en te ontspannen. De naaldelektrode registreert uw spieractiviteit.

Aansluitend onderzoeken andere leden van de werkgroep Perifere Zenuwletsel u. Een revalidatiearts, neurochirurg en plastisch chirurg luisteren naar uw verhaal (anamnese) en voeren vervolgens een lichamelijk onderzoek uit van het gekwetste lichaamsdeel. Dit neemt ongeveer een kwartier tot een half uur in beslag.

Vervolgafspraken

Aan de hand van het gezamenlijk spreekuur kunnen de leden van de werkgroep u het volgende advies of behandelvoorstel geven:

 • operatie door plastisch chirurg of neurochirurg;
 • behandeling door paramedicus (fysiotherapeut / ergotherapeut) in een ziekenhuis;
 • behandeling in het Centrum voor Revalidatie door een multidisciplinair team;
 • verwijzing naar de afdeling Neurochirurgie van het Leids Universiteit Medisch Centrum (LUMC) voor operatieve mogelijkheden;
 • verder onderzoek;
 • terugverwijzing naar verwijzend specialist en/of huisarts. Bijvoorbeeld omdat uw klacht geen perifeer zenuwletsel betreft.

Meer informatie

 • Het spreekuur van de Werkgroep Perifere Zenuwletsel vindt plaats in het Centrum voor Revalidatie, locatie UMCG en op de polikliniek Neurologie van het UMCG. Met vragen over het spreekuur kunt u contact opnemen met de secretaresse van de werkgroep, het telefoonnummer is (050) 361 40 14.
 • Voor informatie over patiëntenverenigingen, andere gezondheidszorginstellingen, de gang van zaken in het UMCG, opmerkingen en klachten, kunt u contact opnemen met de medewerkers van Patiënteninformatie. Informatie hierover vindt u via de link onder aan deze pagina.