• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Behandeling wekedelentumor

Print 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​Wekedelentumor​​ | Onderz​​​​oek en diagnose | Behandeling | Behan​delteam​​​​​
​​​​​

Als bij u een wekedelentumor is vastgesteld, maken we samen met u een behandelplan. Hoe dit plan eruitziet, verschilt per persoon en is afhankelijk van uw situatie. Het behandelteam kijkt daarvoor onder meer naar de grootte en kenmerken van de tumor. En naar eventuele uitzaaiingen.

Een behandeling voor kanker kan bedoeld zijn om u te genezen. Als dat niet meer kan, behandelen we om de levenskwaliteit te verbeteren en, als dat mogelijk is, uw leven te verlengen.

Meerdere gesprekken

Voordat uw behandeling begint, bespreken we deze met u. U krijgt daarvoor brieven en uitgebreide informatie.

Behandelmogelijkheden goedaardige wekedelentumor

Een goedaardige tumor die klachten geeft of pijn doet, kunnen we weghalen. Het behandelteam adviseert dan meestal een operatie. Welke operatie nodig is, hangt af van de tumorsoort en de plaats van de tumor. De operatie gebeurt meestal in het ziekenhuis dat u voor verder onderzoek heeft doorverwezen naar het UMCG.

Behandelmogelijkheden kwaadaardige wekedelentumor

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden bij een kwaadaardige wekedelentumor. Uw behandelplan bestaat uit 1 of meer van deze behandelingen:

 • operatie, eventueel met plastische chirurgie
 • bestraling
 • chemotherapie, soms in combinatie met immunotherapie
 • geïsoleerde ledemaatperfusie

Operatie

Een operatie kan de 1e stap zijn bij de behandeling van een kwaadaardige wekedelentumor. We halen de tumor en een rand gezond weefsel daaromheen weg. Dit laatste is om de kans dat de tumor terugkomt te verkleinen. We onderzoeken het weefsel in het laboratorium op kankercellen. Als de snijranden niet ‘schoon’ zijn, adviseren we een nieuwe operatie, of bestraling.

Soms krijgt u ook plastische chirurgie. Dit om beschadigingen die tijdens de operatie kunnen ontstaan te herstellen. Dit kan tijdens dezelfde operatie gebeuren, maar het kan ook zijn dat u een nieuwe operatie krijgt.

Bestraling

Vaak bestralen we een tumor vóór de operatie. Dit is dan een behandeling die bedoeld is ​om u te genezen en de groei van de tumor te stoppen. Het bestralingsveld is door deze ‘voorbestraling’ kleiner dan als we u na de operatie zouden bestralen. Daardoor heeft u minder littekenweefsel na de behandeling.

Soms geven we bestraling na een operatie, om mogelijk achtergebleven kankercellen te vernietigen. En daarmee de kans dat de kanker terugkomt te verkleinen.

Een paar soorten wekedelentumoren reageren vaak goed op bestraling. Bij zo’n tumor adviseren we alleen bestraling in plaats van een operatie. Deze bestraling is bedoeld om u te genezen.

Een wekedelentumor bestralen we soms om klachten te verminderen en de kanker te remmen als u niet meer beter wordt.

Chemotherapie

Soms adviseren we chemotherapie​ bij een wekedelentumor, maar veel soorten reageren hier niet of nauwelijks op. Een paar wel, zoals rabdomyosarcomen.

Bij een wekedelentumor die niet is uitgezaaid geven we heel soms vóór of na de operatie chemotherapie. Dit om de kans dat u beter wordt te vergroten door:

 • eventuele hele kleine, onzichtbare uitzaaiingen die op een andere plek zitten dan waar we u opereren of bestralen te vernietigen
 • de tumor voor de operatie of bestraling te verkleinen
 • mogelijk achtergebleven kankercellen te vernietigen

Als u uitzaaiingen heeft, adviseren we soms chemotherapie om klachten te verminderen en de ziekte te remmen als u niet meer beter wordt. Soms in combinatie met immunotherapie.

Geïsoleerde ledemaatperfusie

Bij een wekedelentumor in een arm of been die we niet goed kunnen opereren, adviseren we een geïsoleerde ledemaatperfusie​​. Dit doen we bijvoorbeeld als de tumor erg groot is en/of op een moeilijk te opereren plek zit. Zo kunnen we soms voorkomen dat we uw arm of been erg beschadigen of moeten amputeren.

Controle en nazorg

Als u bent geopereerd, heeft u ongeveer 2-4 weken na de operatie een controleafspraak. We bespreken dan het resultaat van de operatie met u. En we laten u weten of u verdere behandeling nodig heeft. Na uw behandeling(en) maakt u afspraken over controles. Hoe vaak, hoelang en bij wie u onder controle blijft, hangt af van uw situatie.