• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Voedingsproblemen bij kinderen (logopedisch advies)

Print 

Bij het UMCG werken logopedisten met specifieke deskundigheid in kinderen met eet- en drinkproblemen. Als uw kind is opgenomen in het Beatrix Kinderziekenhuis kan na onderzoek door de KNO-arts ook onderzoek plaatsvinden door een logopedist. Als de situatie dat toestaat, kunt u met uw kind de KNO-arts en de logopedist bezoeken op de polikliniek van de afdeling KNO.

De KNO-arts onderzoekt of uw kind veilig kan slikken. De logopedist onderzoekt uw kind daarna en kan u en de verpleging advies geven over:

  • de houding tijdens de voeding;
  • de wijze waarop de voeding wordt aangeboden;
  • voedingssubstanties;
  • eventuele hulpmiddelen.

De logopedist behandelt ook kinderen tijdens opname. Bij kinderen met een canule (kunstmatige opening in de hals naar de luchtpijp) kan de logopedist u en de verpleging advies geven over de communicatie met uw kind.