• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Niet-ingedaalde zaadbal

Print 

Bij ongeveer 2 – 3% van de jongens zijn direct na de geboorte één of beide zaadballen nog niet ingedaald in de balzak. Dit heet ook wel cryptorchisme. Vaak treedt alsnog een spontane indaling op in het eerste levensjaar. De oorzaak van dit probleem is niet bekend. Waarschijnlijk spelen genetische factoren en milieu-invloeden tijdens de zwangerschap een rol.

Gevolgen

Niet-ingedaalde zaadballen hebben vaak kenmerken van een aanlegstoornis. Deze kenmerken worden soms ook in de andere, wel normaal ingedaalde zaadbal teruggevonden. De gevolgen van een aanlegstoornis zijn:

  • De indaling is onvolledig
  • De spermaproductie is verminderd
  • Er is een licht verhoogde kans op zaadbalkanker

Vruchtbaarheid

De vruchtbaarheid van mannen met een enkelzijdig niet-ingedaalde zaadbal is meestal behoorlijk: 60-70% is in staat om op de natuurlijke weg vader te worden. Bij dubbelzijdig niet-ingedaalde zaadballen is dit maar 30%.

Behandeling

Een niet-ingedaalde zaadbal kan soms succesvol worden geopereerd. Bij deze operatie wordt de zaadbal in de balzak gebracht en vastgezet. Nog onduidelijk is of een vroegtijdige operatie de vruchtbaarheidskansen later vergroot.

Zaadbalkanker

Zaadbalkanker komt bij circa 2% van de jonge mannen met een niet-ingedaalde zaadbal voor. Daarom is het belangrijk om de zaadbal operatief in de balzak te brengen, zodat deze goed te voelen is. Als er afwijkingen in de zaadbal ontstaan, kan dit zo vroegtijdig mogelijk ontdekt worden. De genezingskansen zijn dan goed.

Na behandeling van zaadbalkanker is de vruchtbaarheid meestal verminderd door verschillende factoren:

  • De overgebleven zaadbal heeft een aanlegstoornis
  • De chemotherapie heeft de zaadbalfunctie aangetast
  • Een lymfeklieroperatie heeft de zenuwen beschadigd die verantwoordelijk zijn voor de zaadlozingreflex. Hierdoor ontbreekt de zaadlozing of gaat het zaad richting de blaas in plaats van naar buiten.

Belangrijk is om voorafgaand aan chemotherapie of een lymfeklieroperatie spermaonderzoek te verrichten en zo mogelijk zaadcellen in te vriezen. In de folder ‘Het invriezen en in bewaring geven van zaad’ staat informatie over het bewaren van zaad.