• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Transitiepoli

Print 

De overgang van kinder- naar tienerleeftijd en daarna naar jong volwassenheid zijn transities die veranderingen met zich meebrengen, zeker voor kinderen met een aangeboren of jongverworven beperking zoals cerebrale parese (CP), spina bifida of niet-aangeboren hersenletsel (NAH), zowel op het gebied van medische zorg, opleiding, werk en inkomen, zelfverzorging als sociale contacten.

Eenmaal per twee weken is er op locatie Groningen een transitiespreekuur voor jongvolwassenen. Daar inventariseert een gespecialiseerd team de hulpvragen en stelt een transitieprofiel op. Dit profiel laat zien in welke fase de jongere zit. Aan de hand hiervan krijgt de jongere zonodig een module aangeboden om aan een probleem te kunnen werken.
Bij het opzetten en geven van de behandelmodules werken het Centrum voor Revalidatie, de Mytylschool en Stichting De Noorderbrug en MEE samen. Ieder neemt dat deel voor zijn rekening waar hij expertise in heeft.

Meer informatie

  • Als u meer wilt weten over de transitiepoli van het Centrum voor Revalidatie, kunt u contact opnemen met de medische administratie, via telefoonnummer (050) 361 23 73.
  • Voor informatie over patiëntenverenigingen, andere gezondheidszorginstellingen, de gang van zaken in het UMCG, opmerkingen en klachten, kunt u contact opnemen met de medewerkers van Patiënteninformatie. Informatie hierover vindt u via de link rechts op deze pagina.