• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

TURP

Print 

​​‘TURP’ staat voor transurethale resectie van de prostaat. ‘Transurethaal’ betekent ‘via de plasbuis’ en ‘resectie’ betekent 'weghalen'. Bij een TURP halen we dus een deel van de prostaat weg via de plasbuis.

Verschil met radicale prostatectomie

Een TURP is een minder ingrijpende behandeling dan een radicale prostatectomie. Bij een radicale prostatectomie wordt de hele prostaat weggehaald. Bij een TURP wordt de prostaat van binnen uitgehold.

Wanneer doen we een TURP?

De prostaat ligt om de plasbuis heen. Bij alle mannen boven de 40 jaar wordt de prostaat steeds groter. Een vergrote prostaat kan de plasbuis dichtdrukken. Dit zorgt voor plasklachten, zoals moeilijk plassen, vaker plassen of urineverlies. Een TURP zorgt ervoor dat u weer beter kan plassen. Soms doen we een TURP bij plasklachten bij prostaatkanker. Een TURP kan dan de plasklachten verhelpen, maar niet de kanker genezen.

Voor de operatie

U heeft voor de operatie een afspraak met de anesthesioloog over de verdoving. Een verpleegkundige vertelt u over de operatie en de voorbereidingen. Meestal wordt u op de ochtend voor de operatie opgenomen in het ziekenhuis, soms een dag van tevoren.

Verloop operatie

U trekt operatiekleding aan. U mag geen contactlenzen, bril, gebitsprothese, sieraden en piercings dragen of in hebben tijdens de operatie. Soms krijgt u vooraf al pijnstillers en een antibioticumtablet. In de voorbereidingskamer krijgt u een infuus. Daarna gaat u naar de operatiekamer. U krijgt een narcosemiddel via het infuus of een ruggenprik. Dit is van tevoren met u besproken.

U ligt op uw rug met uw benen in beensteunen en krijgt een holle kijkbuis in uw plasbuis, dus in uw penis. Deze buis heet een cystoscoop. Via de cystoscoop brengen we een instrument in. Dit instrument heeft een camera en licht, zodat we de plasbuis en prostaat van binnen kunnen bekijken. En dit instrument heeft een metalen ‘lisje’ waardoor stroom gaat. Dit is een soort elektrisch mesje waarmee we stukje voor stukje de prostaat uithollen. Dat zijn ​stukjes binnenin de prostaat. De buitenkant van de prostaat wordt dus niet beschadigd.

Met een vloeistof die via de cystoscoop wordt ingebracht, worden de weggesneden stukjes afgevoerd. Na de operatie halen we de cystoscoop uit uw plasbuis. U heeft geen wond aan de buitenkant, alleen binnenin uw prostaat. Meestal zitten er na de operatie bloed en stolsels in de plas. Daarom laten we een katheter in de blaas achter na de operatie. Dit is een slangetje die via de plasbuis of via de buik naar buiten gaat. We spoelen uw blaas via dit slangetje.

We onderzoeken de stukjes prostaat in het laboratorium. We kijken of het weefsel goedaardig is, dus geen kanker, of kwaadaardig, dus wel kanker.

De operatie duurt ongeveer 1 uur. Voor een TURP blijft u meestal 2-3 dagen in het ziekenhuis.

Na de operatie

U gaat naar de uitslaapkamer. Daar worden uw bloeddruk en hartslag gecontroleerd. Na de operatie heeft u:

 • een infuus voor vocht en medicijnen
 • een slangetje via de plasbuis of uit uw buik

Als alles goed gaat, gaat u naar de verpleegafdeling. Als u voldoende drinkt en geen medicijnen meer via het infuus krijgt, halen we het infuus weg. Meestal is dat de dag na de operatie. Dan halen we de katheter vaak ook weg. U krijgt ook een injectie tegen trombose. Dit is een bloedstolsel in een bloedvat dat kan ontstaan doordat u stilligt. En u krijgt medicijnen tegen de pijn.

U kunt het beste tot 6 weken na de operatie:

 • niet fietsen
 • niet persen bij het poepen
 • veel drinken en eten met veel vezels eten

TURP en kinderwens

Na een TURP stroomt het sperma bij een zaadlozing meestal niet meer naar buiten, maar naar binnen: richting de blaas. U plast het sperma dan later met de plas uit. Meestal is iemand na de operatie dus onvruchtbaar, maar dit is niet 100 procent zeker. Als u een kinderwens heeft, kunt u dit voor de operatie bespreken. Als u geen kinderwens heeft, moet u na de operatie nog wel voorbehoedsmiddelen gebruiken.

Complicaties

Door de operatie kunnen problemen ontstaan. Dit noemen we ‘complicaties’. Het duurt ongeveer 2-3 maanden voordat de wond in uw prostaat geneest. In die tijd kunt u nog plasklachten hebben, maar die verdwijnen vanzelf. U kunt in de eerste weken tot de eerste maanden bloed verliezen in uw plas. Dat is normaal. Drink 1.5-2 liter per dag om uw blaas te spoelen. Neem direct contact op als u:

 • erge pijn heeft die niet stopt door pijnstillers
 • koorts heeft boven de 38,5 °C of langer dan 24 uur boven de 38° C
 • bloed met grote stolsels plast
 • niet meer kunt plassen.

Bel op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur naar de Polikliniek Urologie: (050) 361 21 67. Buiten deze tijden belt u naar het nummer (050) 361 61 61 en vraagt u naar de uroloog die dienst heeft.

Controle

2-3 dagen na de operatie bellen we u om te vragen hoe het gaat. U heeft na 6 weken een controle-afspraak. U krijgt dan ook de uitslag van het weefselonderzoek.

Voorbereiden

U krijgt een brief en informatie. Daarin staat hoe u zich voorbereidt. Als u bloedverdunners gebruikt, moet u daar waarschijnlijk een paar dagen voor de operatie mee stoppen. Uw arts vertelt u of en wanneer u moet stoppen.

Vanaf 6 uur voor de operatie mag u niets meer eten en alleen nog heldere vloeistoffen drinken. Dus water, thee zonder suiker, gezeefde bouillon of appelsap. Vanaf 2 uur voor de operatie mag u ook niets meer drinken.