• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Stemming in Balans

Print 

De cursus "Stemming in balans" is een psycho-educatiecursus voor mensen met een bipolaire stoornis en hun naasten. Het is bedoeld om beter om te kunnen gaan met de kwetsbaarheid voor en de symptomen van een manisch depressieve stoornis. De cursus kan steun bieden en leiden tot een betere acceptatie en zelfmanagement.  Hierdoor kan het aantal stemmingsepisoden verminderen.

Het programma

Het programma bestaat uit 8 bijeenkomsten die steeds 1,5 uur duren. Er kunnen steeds 9 mensen met een bipolaire stoornis deelnemen. Zij kunnen allemaal één of meerdere  naasten meenemen. In de praktijk betekent dit dat er maximaal ongeveer 20 deelnemers zijn. Er zijn meerdere cursusgevers die elkaar afwisselen. Bij de cursus hoort een lees/huiswerkmap.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via uw behandelaar.