• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Spraak- en taalproblemen bij kinderen

Print 

Het Universitair Audiologisch Centrum heeft specifieke deskundigheid over kinderen met ernstige problemen op het gebied van spraak en taal. Hiervoor zijn beperkte behandelmogelijkheden. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met problemen als:

 • het uitspreken van klanken
 • het gebruik van grammaticale regels
 • het vormen van zinnen
 • het begrijpen van taal
 • de woordenschat
 • het zinsbegrip

Soms zijn er naast spraak- en taalproblemen ook gedragsproblemen of is er sprake van een vertraagde algehele ontwikkeling.

Als uw kind ernstige spraak- en taalproblemen heeft zijn de onderstaande behandelingen mogelijk:

 • logopedie
 • observatiebehandeling
  De orthopedagoog observeert uw kind tijdens de logopedieles om vast te stellen of alleen logopedie voldoende is voor de spraak- en taalontwikkeling van uw kind.
 • Combinatiebehandeling
  Naast het stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling van uw kind, krijgen ouders begeleiding van een orthopedagoog.

Als blijkt dat de behandeling niet afdoende is kan aanvullend onderzoek worden gedaan, bijvoorbeeld door de psycholoog/orthopedagoog van het kinderteam. Op grond van de uitkomsten van dit onderzoek kan het kind verwezen worden naar andere instanties, zoals:

 • GGZ
 • universitair centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie,
 • speciaal onderwijs
 • medisch kinderdagverblijf of een gespecialiseerde peuterspeelzaal,
 • basisschool voor kinderen met ernstige spraak- taalproblemen.