• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Zorgtraject

Print 

Voor kinderen van 0 tot 2 jaar

U meldt uw kind aan bij het secretariaat van het Schisisteam. De maatschappelijk werker of de verpleegkundige komt vervolgens bij u thuis langs.

Zij maken ook afspraken voor u met de kinderarts, klinisch geneticus, plastisch chirurg en orthodontist en vertellen u over het hoe en waarom van deze afspraken. De afspraken vinden plaats als uw kind tussen nul en drie maanden oud is.

De plastisch chirurg en eventueel de orthodontist voeren de behandelingen in de eerste twee jaar uit. De plastisch chirurg verricht een lipsluiting als uw kind drie maanden is en een achterste gehemeltesluiting als uw kind ongeveer tien maanden is. Als voorbereiding op de lip- en/of gehemeltesluiting kan er een gehemelteplaatje nodig zijn. Dit kan nodig zijn om:

 • de positie van de tussenkaak terug te brengen;
 • de gehemeltespleet enigszins te versmallen;
 • de voeding te vergemakkelijken.

Als uw kind ongeveer achttien maanden oud is voert de (plastisch chirurg of orthodontist) een voorste gehemeltesluiting uit. Het kan ook zijn dat deze operatie al is uitgevoerd tegelijkertijd met de achterste gehemeltesluiting.

Als uw kind voedingsproblemen heeft, kan het ondersteunende logopedie krijgen.

 

 Consulten  Mogelijke consequenties
 • huisbezoek
 • kinderarts, klinisch geneticus, orthodontist/ prothetist, plastisch chirurg, logopedist
 • pre-chirurgische behandeling
 • lip- en gehemeltesluiting
 • ondersteunende logopedie

2 tot 5 jaar

Als uw kind ongeveer dertig maanden is, komt u met uw kind op het spreekuur Communicatieve Stoornissen bij Kinderen (KNO/CSK).  Een KNO-arts, audioloog, orthopedagoog en logopedist onderzoeken dan hoe goed uw kind kan horen en spreken. De onderzoeken op het spreekuur KNO/CSK vinden zoveel mogelijk plaats op dagen dat u ook met uw kind voor controle op de polikliniek plastische chirurgie komt. De verschillende behandelingen worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.

Als het nodig is wordt uw kind verwezen naar de orthodontie/ prothetiek, de mondheelkunde of Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA).

 Consulten  Mogelijke consequenties
 • KNO/CSK
 • plastische chirurgie
 • verwijderen neusamandelen
 • plaatsen van trommelvliesbuisjes
 • spraakverbeterende operatie
 • logopedie
 • lip- en neuscorrectie
 • consult orthodontie/prothetiek, mondheelkunde, MKA

5 tot 18 jaar

Vanaf vijf jaar komt uw kind 2 of 3 keer per jaar voor controle op het schisisspreekuur. Vooral de gebit- en kaakontwikkeling worden dan gecontroleerd en er wordt gelet op de uitgroei van het gelaat en de neus.

 Consulten  Mogelijke consequenties
 • schisisspreekuur (plastisch chirurg, KNO-arts, orthopedagoog, logopedist, audioloog orthodontist/prothetist, kaakchirurg)
 • lip- en neuscorrectie
 • KNO/audiologische behandeling
 • logopedie
 • orthodontie
 • kaakchirurgie

Eén keer per week bespreekt het schisisteam de nieuw aangemelde kinderen en de vragen die hun ouders hebben. Deze vragen kunnen ouders en/of huisarts doorgeven aan het secretariaat: (050) 361 32 52.