• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Voorlichtingsavonden voor ouders

Print 

Jaarlijks organiseren de specialisten van het schisisteam voorlichtingsavonden. Op deze avonden krijgt u informatie, kunt u vragen stellen en kunt u contact leggen met lotgenoten. Thema’s die aan de orde komen zijn:

  • erfelijkheid
  • de eerste operaties door de plastisch chirurg en behandeling door de kinderarts

Eens in de drie jaar zijn er thema-avonden voor ouders over:

  • KNO- en gehoorproblemen;
  • spraak-taalontwikkeling en gehoorverbeterende operaties;
  • orthodontische en kaakchirurgische aspecten.

Ouders worden automatisch voor de voorlichtingsavonden uitgenodigd.