• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Schisisteam

Print 
 • Het secretariaat is het eerste aanspreekpunt van het team. U kunt het secretariaat bellen als u vragen heeft aan één of meerdere leden van het team. Het secretariaat is bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur, telefoon (050) 361 32 52.
 • De medisch maatschappelijk werker en de verpleegkundige hebben vanuit het team het eerste contact met u.
 • De orthopedagoog kan hulp bieden wanneer het op school niet lekker loopt of wanneer uw kind opziet tegen bepaalde operaties. Ook biedt de orthopedagoog hulp bij negatieve gevoelens over het eigen zelfbeeld.
 • De plastisch chirurg verricht de operaties aan de lip en het gehemelte. Hij doet dit samen met de anesthesioloog. De anesthesioloog verzorgt de narcose en waakt voor, tijdens en na de operatie over de toestand van uw kind.
 • De kinderarts verricht vóór de eerste operatie een algeheel onderzoek naar de gezondheidstoestand van uw kind. Hij wordt later ingeschakeld als dit nodig is.
 • De orthodontist houdt zich bezig met de vorm en de stand van de boven- en onderkaak. Hij kan de groei van de kaken en later de stand van de tanden beïnvloeden (bijvoorbeeld met een beugel).
 • De keel-, neus- en oorarts onderzoekt de keel, de neus en het gehoororgaan van uw kind. Als dit nodig is kan zij adviseren over operaties en behandelingen op dit gebied.
 • De audioloog is deskundig op het gebied van het gehoor. Hij onderzoek het gehoor van uw kind. Hij kan advies geven om het gehoor te verbeteren.
 • De spraakpedagoog en de logopedist letten op de ontwikkeling van het praten en het taal- en stemgebruik.
 • De prothetist zorgt als het nodig is vlak na de geboorte voor een gehemelteplaatje en later voor aanvullingen van het gebit.
 • De kaakchirurg verricht correcties van de boven- en onderkaak.
 • De erfelijkheidsdeskundige kan onderzoek verrichten naar de mogelijke erfelijkheid van de schisis. Hierdoor krijgt u inzicht in hoeverre uw eventuele volgende kinderen ook schisis kunnen hebben.
 • De gynaecoloog kan al voor de geboorte met een echografie zien of uw kind een schisis heeft. Als dit zo is, meldt hij u aan bij het schisisteam. U krijgt dan voor de geboorte van uw kind bezoek van de verpleegkundige van het team.