• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren

Print 

In het Centrum voor Revalidatie is een speciale behandeling voor kinderen en jongeren met pijn- en vermoeidheidsklachten. Als uw kind al langere tijd last heeft van pijn- of vermoeidheidsklachten, bijvoorbeeld aan de spieren of gewrichten, kan pijnrevalidatie eventueel helpen. Vaak heeft uw zoon of dochter al meerdere onderzoeken ondergaan, maar uit deze onderzoeken is geen verklaring gevonden. De klachten zorgen ervoor dat uw kind moeite krijgen met het uitvoeren van sport en hobby’s. Soms kan ook het naar school gaan lastig zijn.

De behandeling

Na het eerste gesprek en onderzoek door de revalidatiearts begint de screening. Tijdens de screening hebben u en uw zoon of dochter gesprekken met verschillende behandelaars. Op vragenlijsten kunt u aangeven wat uw zoon of dochter precies dagelijks doet. Eventueel heeft u een gezinsgesprek.

Tijdens de behandeling bepalen u en uw zoon of dochter voor een groot gedeelte welke activiteiten en onderwerpen binnen de behandeling aan bod komen. Het revalidatieteam gaat samen met u en uw kind op zoek naar het evenwicht tussen inspanning en ontspanning. Samen met u en uw zoon of dochter zoekt het revalidatieteam naar een goede combinatie van school, werk, hobby’s, sport en vrije tijd.

Als de behandeling is afgesloten komen u en uw kind nog eens terug. Het revalidatieteam bespreekt met u en uw zoon o dochter of het lukt om het geleerde tijdens de behandeling toe te passen.

Het behandelteam

De behandeling vindt plaats in een team met verschillende behandelaars. Bijvoorbeeld de kinderrevalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog of maatschappelijk werker. Het revalidatieteam heeft regelmatig overleg met u en uw zoon of dochter over het verloop van de revalidatie.

Meer informatie

  • De behandeling vindt plaats op locatie Beatrixoord van het Centrum voor Revalidatie in Haren. Met vragen over de pijnrevalidatie kunt u contact opnemen met het revalidatiecentrum. Telefoonnummer (050) 361 79 99.
  • Voor informatie over patiëntenverenigingen, andere gezondheidszorginstellingen, de gang van zaken in het UMCG, opmerkingen en klachten, kunt contact opnemen met de medewerkers van Patiënteninformatie. Informatie hierover vindt u via de link rechts op deze pagina.