• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Spreekuur Parkinsonverpleegkundige

Print 

U, uw partner en/of mantelzorgers kunnen terecht op het spreekuur van de Parkinsonverpleegkundige. Het spreekuur is op maandag en woensdag op de polikliniek van de afdeling Neurologie in het UMCG.

U kunt met de Parkinsonverpleegkundige onderwerpen bespreken die voor u op een bepaald moment tijdens het ziekteproces van belang zijn. Mogelijke onderwerpen zijn:

 • Het diagnosegesprek van de arts.
 • Lichamelijke klachten en beperkingen.
 • Medicatiegebruik, apomorfinepen en -pomp.
 • Het emotioneel en psychisch functioneren.
 • Het sociaal functioneren. 
 • Paramedische zorg zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en maatschappelijk werk.
 • Hulpmiddelen en aanpassingen thuis.
 • De organisatie van de gezondheidszorg en sociale kaart.
 • Werk en tijdsbesteding.
 • Praktische hulp zoals thuiszorg, dagbehandeling en dagverzorging.
 • Mogelijkheid voor een opname (kortverblijf) op de Parkinsonafdeling van het Verpleeghuis Maartenshof te Groningen.
 • Lotgenotencontact en de patiëntenvereniging.
 • Voorbereidend gesprek voor een stereotactische operatie.
 • Nagesprek na stereotactische operatie.

Afspraak maken

Voor het maken van afspraken kunt u bellen met het secretariaat neurologie, telefoonnummer (050) 361 35 00 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 bereikbaar.