• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Zaadbal vastzetten in de balzak bij kinderen

Print 

​​​Normaal gesproken zit de zaadbal in de balzak. Het komt het voor dat de zaadbal zich niet in de balzak bevind en deze kan daar ook niet in worden gebracht door uitwendige massage. Omdat de zaadbal niet op de goede plek zit, kan deze zich niet normaal ontwikkelen en kan de seksuele ontwikkeling verstoord raken.

Oorzaak

Tijdens de zwangerschap ontstaat al in een vroeg stadium in het liesgebied van de baby (foetus) een uitstulping van het buikvlies via de buikwand. Dit heet het lieskanaal. Bij jongens zullen hierlangs in een latere fase de zaadbal en de zaadstreng vanuit de buik indalen naar de balzak. Het indalen kan op verschillende momenten tot stilstand komen. De eventuele behandeling is afhankelijk van hoe ver de zaadbal is ingedaald.

De ingreep

Als blijkt dat operatie noodzakelijk is wordt uw kind eerst onder narcose gebracht. Vervolgens maakt de arts een sneetje in de lies. De arts zoekt de zaadbal op en maakt deze vrij. Dit wordt ook gedaan met de zaadleider, totdat het mogelijk is de zaadbal in de balzak te brengen zonder dat er spanning op de zaadleider komt te staan. De arts zet dan via een apart sneetje in de balzak de zaadbal vast in de balzak. Af en toe blijkt dat er eveneens een liesbreuk aanwezig is. Deze wordt dan ook direct hersteld.

Moment van operatie

Het moment van de operatie is afhankelijk van het tijdstip waarop de afwijking wordt ontdekt. Als dit gebeurt voor het einde van het eerste levensjaar, wordt in het algemeen aangeraden de operatie voor het tweede levensjaar te verrichten. Wanneer de diagnose later wordt gesteld, zijn er weinig argumenten om tot directe behandeling over te gaan. Het tijdstip kan aangepast worden aan de persoonlijke omstandigheden.

De operatie wordt verricht onder algehele anesthesie in dagbehandeling of tijdens een kortdurende opname.