• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Opname

Print 

U verblijft gedurende een langere tijd in Beatrixoord. Op deze pagina vindt u informatie over uw verblijf. Voor uitgebreide informatie verwijzen we u naar de brochure onderaan deze pagina. De medewerkers van het Centrum voor Revalidatie doen hun best om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Heeft u vragen over uw ziekte of behandeling, aarzel dan niet om deze aan uw behandelaar te stellen.


Wat neemt u mee?

Op de dag van de opname, neemt u de volgende zaken mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Bewijs van inschrijving bij uw zorgverzekering (zorgpas)
 • Eventueel de verwijsbrief van uw huisarts of specialist
 • Medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking
 • Eventuele dieetvoorschriften
 • Als u diabetes heeft, uw zelfcontroleapparatuur met strips, insulinepen en insuline, glucosemeter en diabetesdagboek
 • Toiletartikelen
 • Hulpmiddelen die u gebruikt
 • Voldoende gemakkelijk zittende kleding, nachtkleding en ondergoed
 • Zwemkleding en badslippers
 • Sportkleding en sportschoenen
 • Iets voor uw vrije tijd, bijvoorbeeld een tijdschrift of (puzzel)boek
 • Telefoonnummers van familie en vrienden
 • Laptop/I-pad


Inschrijving

Op de dag van opname in locatie Beatrixoord van het Centrum voor Revalidatie, meldt u zich bij de balie Service & Ontvangst. Een medewerker van Bureau Opname haalt u dan op en verzorgt uw inschrijving voor opname. Na de inschrijving brengt een medewerker u naar de verpleegafdeling. De medewerker maakt u wegwijs en informeert u over de gang van zaken.


Opnamegesprek

De verpleegkundige heeft met u een opnamegesprek. In dit gesprek komen onderwerpen aan de orde zoals medicijngebruik en eventuele diëten. Ook informeert de verpleegkundige u tijdens het opnamegesprek over de dagindeling op de afdeling.
U kunt tijdens het opnamegesprek alle vragen stellen die u heeft. Meestal heeft u op de opnamedag ook een gesprek met de (revalidatie)arts.


Bezoek

Op de meeste afdelingen zijn de bezoektijden van 15.00 tot 20.00 uur.


Weer naar huis

Aan het begin van uw behandeltraject maakt het behandelteam een inschatting op welke termijn u uw behandeldoelen kunt behalen. Op basis daarvan bespreekt het team de verwachte ontslagdatum met u. Voordat u met ontslag gaat, bespreekt het behandelteam met u wat u hiervoor nodig heeft, bijvoorbeeld bepaalde recepten, voorzieningen of Thuiszorg. Als uw behandeling nog niet is afgerond, maar opname niet meer noodzakelijk is, dan kunt u uw behandeling voortzetten in poliklinische behandeling. Uw arts bespreekt met u waar dit het beste kan plaatsvinden, in het Centrum voor Revalidatie of in een instelling bij u in de buurt.


Vervoer naar huis

In principe regelt u uw vervoer naar huis zelf. AIs u een ambulance of rolstoeltaxi nodig hebt, dan regelt het Centrum voor Revalidatie dit voor u. Om van een rolstoeltaxi gebruik te maken, moet u in het bezit zijn van een eigen rolstoel. Bij uw zorgverzekeraar kunt u informeren of u in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de reiskosten.