• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Donatie van een nier bij leven

Print 

​​​Een nier van een levende donor gaat gemiddeld twintig jaar mee. Als u deze donornier krijgt voordat u dialyseert, heeft u het meeste voordeel van de transplantatie. Uw nefroloog houdt u op de hoogte van uw nierfunctie. Hij meldt u aan bij het transplantatieteam van het UMCG als uw nier 20-25 % functioneert. Hij denkt met u mee over de geschiktheid van eventuele donoren. Deze donoren kunnen zich bij het transplantatieteam van het UMCG aanmelden voor een informatief gesprek.

Levende donoren

Ouders, broers, zusters of partners van de nierpatiënt zijn vaak levende nierdonoren. Echter ook buren, collega’s, vrienden of verre kennissen kunnen doneren. Soms meldt zich een altruïstische donor. Dit is iemand die uit goede wil, of uit bijvoorbeeld ge​loofsovertuiging anoniem een nier wil afstaan aan iemand op de wachtlijst. Voor informatie hierover kunt u terecht bij één van onze coördinatoren. Op de website van de transplantatiestichting staat ook meer informatie.

Het donortraject

Iemand die een nier aan u wil afstaan kan zich aanmelden bij uw nefroloog. Deze doet eventueel een kort vooronderzoek. Bijvoorbeeld een algemeen bloedonderzoek, het vaststellen van de bloedgroep en het meten van de bloeddruk.

De nefroloog verwijst de donor naar de transplantatienefroloog van het UMCG. De donor kan ook rechtstreeks contact opnemen met een coördinator nierdonatie bij leven van het UMCG. Hij krijgt hier informatie over het donortraject (vooronderzoek, opname, ontslag en nazorg) en de risico's van de donatie.

Tijdens het hele donortraject kan de donor afzien van donatie. U krijgt dan ondersteuning bij eventuele problemen.

Als de donor na minimaal zeven dagen bedenktijd nog steeds een nier wil afstaan, dan kan hij zich officieel aanmelden als (potentiële) donor. Hij krijgt dan een uitgebreid vooronderzoek.

Het uitgebreide vooronderzoek bij de donor

Het transplantatieteam onderzoekt of de donor geschikt is. De donor:

 • moet gezond zijn en mag geen suikerziekte hebben
 • mag niet te dik zijn
 • mag geen onbehandelbare hoge bloeddruk hebben 
 • moet ouder zijn dan 18 jaar 
 • moet wilsbekwaam zijn
 • moet psychisch goed met de donatie kunnen omgaan.

De donor krijgt onder meer een CT-scan van de nieren en een uitgebreid nierfunctie-onderzoek. Deze onderzoeken duren 2 dagen. Als de donor van ver komt, kan hij overnachten in het NH hotel, tegenover het UMCG. De donor krijgt na ongeveer 3 weken uitslag van de onderzoeken. 

Verschillende bloedgroepen

Als de bloedgroepen niet bij elkaar passen, dan zijn er twee mogelijkheden om te doneren:

 • Een 'cross-over' transplantatie (donorruil of ruiltransplantatie). Hierbij doneert iemand uit paar A een nier aan iemand uit paar B met dezelfde bloedgroep. De andere persoon uit paar B doneert aan de andere persoon uit paar A met dezelfde bloedgroep. 
 • Transplanteren over de bloedgroep heen. Uit uw bloed worden de antistoffen tegen de bloedgroep van de donor weggefilterd.

Anti-stoffen

Als u anti-stoffen heeft tegen de weefselgroepen van de donor, kan een cross-over transplantatie uitkomst bieden. De transplantatienefroloog of een van de coördinatoren nierdonatie bij leven in het UMCG kunnen u informeren over welke vorm van donatie voor u mogelijk is.

De donoroperatie

De chirurg in het UMCG verwijdert de donornier via een kijkoperatie. Hij maakt een snede boven het schaambeen waardoor hij met zijn hand de nier kan verwijderen (Hand-Assisted Donornefrectomie). Verder maakt hij nog drie kleine sneetjes in de buik waarmee hij met zijn instrumenten (onder andere de camera) in de buik kan komen. De donor is ongeveer vijf dagen opgenomen. Daarna kan hij thuis verder herstellen. Het herstel duurt zes weken tot drie maanden.​

Nazorg

Ongeveer 6 tot 8 weken na ontslag krijgt de donor opnieuw een nierfunctieonderzoek om precies vast te stellen hoe zijn nierfunctie na de donatie is. Daarna komt hij op de polikliniek voor de uitslag en om eventuele problemen te bespreken. Vervolgens wordt één keer per jaar de nierfunctie en de bloeddruk van de donor gecontroleerd.