• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Behandelmogelijkheden bij nierkanker

Print 

Als de kans zeer groot is dat u nierkanker heeft, neemt de uroloog met u de vervolgstappen door. De uroloog maakt hierbij gebruik van de landelijke richtlijn voor de behandeling van nierkanker (Oncoline).Welke behandeling u krijgt, is afhankelijk van de grootte en de uitgebreidheid van de niertumor.

Genezende behandeling

Bij de genezende behandeling van nierkanker is een aantal behandelingen mogelijk:

 • Het gedeeltelijk verwijderen of geheel verwijderen van de nier.
 • Bevriezen of verhitten van de (kleine) tumor. Dit heet cryochirurgie of RFA.
 • Afwachten en controleren. Dit kan alleen bij tumoren kleiner dan 3 cm. De tumor vormt geen acute bedreiging en kan, afhankelijk van de groei, op een later tijdstip worden behandeld.

Het UMCG behaalt zeer goede resultaten met het gedeeltelijk of geheel verwijderen van de nier. Vanwege deze kennis en kunde gaat in veel gevallen de voorkeur uit naar deze behandeling.

Palliatieve behandeling

Het is helaas mogelijk dat u niet van nierkanker kunt genezen.Dan zijn er wel behandelmogelijkheden om uw klachten te verlichten. Deze zorg heet palliatieve zorg. Mogelijkheden zijn:

 • Afwachten en controleren. Eventuele klachten worden behandeld.
 • Embolisatie.
 • Therapie met medicijnen: systeemtherapie of Immunotherapie.

Keuze maken

De uroloog bespreekt de keuzes met u en uw naasten. U maakt samen een keuze. Meestal spelen de volgende vragen hierbij een rol :

 • In welk stadium is de ziekte?
 • Heeft u nog andere ziekten die uw levensverwachting kunnen beïnvloeden (hart- en vaatziekten, diabetes, eerder kanker gehad)?
 • Kwaliteit van leven: wat zijn gevolgen van de behandeling?
 • Uw biologische leeftijd.
 • Uw wensen.

Bij nierkanker is opereren om te genezen meestal de ‘beste keuze’. Samen met de uroloog en oncologieverpleegkundige kijkt u wat voor u de gevolgen van deze behandeling zijn in deze fase van uw leven. Als er geen genezing mogelijk is,bespreekt de uroloog-oncoloog de beste behandeling met u.Het doel is dan levensverlenging met een goede kwaliteit van leven.

U krijgt informatie die u nodig heeft om een keuze te maken. U kunt ook zelf op zoek gaan naar informatie. Bijvoorbeeld op internet en in brochures van KWF Kankerbestrijding. Of u praat met lotgenoten. De patiëntenvereniging Leven met blaas- of nierkanker kan hierbij bemiddelen.