• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Nierfalen bij diabetes

Print 

Schade aan de nieren door diabetes noemen we diabetische nefropathie (nefron = nier, pathie = ziekte). Het kan zowel ontstaan bij patiënten met diabetes vanaf jonge leeftijd als bij patiënten bij wie pas op latere leeftijd diabetes is vastgesteld. Bij nierfalen gaat de functie van de nieren over een periode van jaren geleidelijk achteruit. Uiteindelijk kan de nierfunctie zodanig verslechteren dat chronische nierinsufficiëntie (onvoldoende nierwerking) ontstaat.

Oorzaken van nierfalen bij diabetes

Nierfalen ontstaat door aantasting van de kleine aanvoerende bloedvaatjes in de nier en door beschadiging van de nierfilters. Het precieze mechanisme hierachter is nog niet geheel opgehelderd.

Het eerste teken van nierfalen is zogenaamde micro-albuminurie. U verliest dan kleine hoeveelheden eiwit met de urine. In een later stadium kan het eiwitverlies in de urine toenemen en is er sprake van macro-albuminurie. In combinatie met hoge bloeddruk versnelt dit de ontwikkeling van nierfalen en nierinsufficiëntie. Verder hebben diabetespatiënten met albuminurie een verhoogd risico op hart- en vaatproblemen. Naast optimale controle van de bloedsuikerspiegel is een nauwgezette behandeling van de hoge bloeddruk (link naar hoge bloeddruk!) en van de albuminurie daarom van groot belang. Desondanks kan er na verloop van tijd chronische nierinsufficiëntie (onvoldoende nierwerking) ontstaan en is er soms een nierfunctievervangende behandeling (dialyse of niertransplantatie) nodig.

Behandeling in het UMCG

Extra aandacht wordt besteedt aan de zorg voor patiënten met de combinatie nierfalen en diabetes mellitus. De onderafdelingen Endocrinologie en Nefrologie werken daarbij nauw samen. Patiënten met diabetes mellitus worden structureel begeleid door de nurse practitioner Diabeteszorg en dialyseverpleegkundigen met het aandachtsgebied diabetes. Bezoeken aan endocrinoloog, oogarts en nefroloog worden op elkaar afgestemd.

Patiënten die plotseling met hemodialyse zijn gestart, krijgen op een gestructureerde manier voorlichting over andere vormen van dialyse dan centrumhemodialyse. Het kan gaan om peritoneale dialyse, thuishemodialyse en niertransplantatie. De verpleegkundigen, die deze voorlichting verzorgen, hebben hiervoor een specifieke training gevolgd.

Polikliniekbezoek

De polikliniek Endocrinologie of Algemene Interne Geneeskunde behandelt veel patiënten met diabetes mellitus. Krijgt u last van nierfalen, dan zal uw internist op een zeker moment besluiten dat een nefroloog op de poli Nefrologie u verder begeleidt. We zoeken altijd naar een oplossing op maat. Soms gaat u afwisselend naar beide poliklinieken. Meestal is het zo dat u alleen naar de polikliniek Nefrologie gaat, waarbij de nurse-practitioner diabetes van deze polikliniek u begeleidt bij de instelling van uw diabetes. U krijgt dan een gecombineerde afspraak voor de controle van uw nieren en van uw diabetes.

Meer informatie over de afdeling Nefrologie (Nierziekten) vindt u op de afdelingspagina. U vindt hier specifieke informatie voor patiënten die behandeld worden voor een nierziekte.